Cookie Consent by TermsFeed Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging

I juni kom de nasjonale forventninger for perioden 2023-2027 som både fylkeskommunen og kommunene i Nordland skal legge til grunn for sitt planarbeid. 

Nasjonale utfordringer 

De nye nasjonale forventningene tar utgangspunkt i noen utvalgte planutfordringer: 

  • hvordan nå mål om reduserte klimagassutslipp, ansvarlig forbruk, ressursbruk, bevaring av naturmangfold og mindre ulikhet 
  • hvordan møte samfunnsutfordringene knyttet til aldrende befolkning med større omsorgsbehov og mangel på arbeidskraft innen tjenesteområder 
  • hvordan møte endringer og omveltninger, som økt behov for bosetting av flyktninger, gjennom større grad av beredskap og fleksibilitet i planleggingen 

Fem overordnede perspektiver og prioriteringer 

Regjeringen ønsker regional og lokal planlegging ivaretar utfordringer og gir gode rammebetingelser for privat næringsliv og frivillig sektor, og fremmer følgende satsningsområder: 

  • samordning og samarbeid i planleggingen
  • trygge og inkluderende lokalsamfunn
  • velferd og bærekraftig verdiskaping 
  • klima, natur og miljø for framtida 
  • samfunnssikkerhet og beredskap 

Les de nye nasjonale forventningene på regjeringens nettside