Cookie Consent by TermsFeed Nordland trenger planleggere med tverrfaglig kompetanse - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordland trenger planleggere med tverrfaglig kompetanse

Smilende kvinne. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland

Mange distriktskommuner mangler kompetanse og kapasitet på planområdet, også i Nordland. Dette kommer fram i utredningen om Generalistkommunesystemet som er på høring fram til 1. oktober. Fylkesråd for plan og næring, Linda H. Haukland (Krf), ønsker større fokus på hvordan kommunene i Nordland kan møte utfordringer og muligheter gjennom planleggingen. – Jeg er veldig glad for at NMBU sammen med Nord universitet løfter betydningen av den tverrfaglige kompetansen på planfeltet, og som kan være med på å utvikle framtidas Nordland. 

SITRAP - senter for fremragende utdanning   

På nyåret 2023 fikk professor ved by- og regionplanlegging, Elin Børrud, og hennes samarbeidspartnere på Nord universitet beskjed om at Senter for integrert og transfaglig undervisning i planlegging (SITRAP) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) hadde fått status som senter for fremragende utdanning (SFU). 

foto bygning og studenter - Klikk for stort bildeCircus bygget, NMBU Håkon Sparre

Senteret skal møte behov for økt kapasitet og høyere utdanning innen arealplanlegging. Det langsiktige målet er å utdanne flere og bedre planleggere som kan håndtere framtidens komplekse samfunnsutfordringer på tvers av fagfelt. Det innebærer også å gi faglige råd til de som skal gjøre politiske vedtak.  

Oppstartsseminar med fokus på praktisk kunnskap 

30. august var det dags for et felles oppstartsseminar med arbeidsgruppe, styre og referansegruppen hvor Børrud orienterte om status i arbeidet med å bygge opp SITRAP som et ressurssenter for fagdidaktikk i romlig planlegging. 

foto_logo - Klikk for stort bildeNord universitet

På oppstartsseminaret gjorde Kåre Fuglseth og Jon Anders Lindstrøm ved Nord universitet rede for studier i profesjonskunnskap hvor det tilbys både master og ph.d.-utdanning. Selv om Nord universitet gjerne jobber med andre felt og fagområder, er fellesnevneren praksis og hva som ligger i forståelsen av praktisk kunnskap. Dette vil være av betydning for utvikling av studier som skal gjøre studenten i stand til å gå ut i en profesjon som krever kunnskap på tvers av fag.

Erfaringer fra praksisfeltet

Nordland fylkeskommune ved Heidi Ramsvik er en av flere fylkeskommuner og kommuner som representerer praksisfeltet i referansegruppen. Sammen med representanter fra andre deler av NMBU, sentrale fagorgan som KS og DogA, samt personer fra konsulentfirma, skal kommuner og fylkeskommuner formidle sine erfaringer med hva en planlegger trenger av kunnskap og kompetanse i kommunesektoren. 

På oppstartsmøtet kom deltakerne fra referansegruppen med innspill og tilbakemeldinger til hvordan SITRAP kan videreutvikle utdanninger som kan synliggjøre og problematisere hva rollen som ulike typer av planleggere innebærer i praksis, og hva som skal til for å gjøre studentene rustet til å møte fremtidens utfordringer, enten det er i et konsulentfirma eller i en kommune.  

foto_portrett - Klikk for stort bildeElin Børrud Håkon Sparre

Elin Børrud var fornøyd med oppmøtet på dette første seminaret som samlet representanter fra både akademia og praksisfeltet. 

- NMBU har gjennom mange år involvert praksisfeltet i undervisningen. Nå høster vi av dette gode samarbeidet ved å få mange gode innspill og hjelp til å gjøre arbeidet vårt relevant for flere enn studenter og undervisere ved NMBU. 

Nyttige lenker