Cookie Consent by TermsFeed Høring av videreføring av regional kjøpesenterbestemmelse  - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Høring av videreføring av regional kjøpesenterbestemmelse 

Forslag til videreføring av den regionale planbestemmelsen om etablering av kjøpesentre, fra kap. 7 i gjeldende Fylkesplan for Nordland 2013-2025,  er nå på høring. 

Høringsfristen er mandag 9.januar og innspill kan sendes til post@nfk.no. 

I tråd med plan- og bygningslovens §8-5, første ledd, har den regionale planbestemmelsen om etablering av kjøpesentre i Nordland en  varighet på ti år. Med bakgrunn i vedtak for Fylkesplan for Nordland 2013-2025, utløper planbestemmelsen den 25.februar 2023. Dette betyr at Nordland snart vil stå i en situasjon uten bindende politikk knyttet til etablering av kjøpesentre, dersom det ikke gjøres et nytt vedtak. 

Nordland fylkesting kan som regional planmyndighet vedta at bestemmelsen forlenges med fem år. Det pågår nå et arbeid med regional plan for arealforvaltning. I denne planprosessen vil en oppdatering av politikken om kjøpesentre vurderes. Dersom det vedtas i Nordland fylkesting i februar 2023 at den regionale planbestemmelsen skal fortsette å gjelde, så vil den ha en varighet frem til regional plan for arealforvaltning vedtas. 

Den regionale planbestemmelsen har stor betydning for utviklingen av byer og tettsteder i Nordland. Flere små steder i Nordland står nå i en rask utvikling, og diskusjonen rundt kjøpesentre er en del av dette. Samtidig ser Nordland fylkeskommune at der kjøpesentre er lagt utenfor sentrum, får dette negative konsekvenser for stedsutviklingen. Derfor ønsker fylkeskommunen å videreføre planbestemmelsen, til en regional plan for arealforvaltning er vedtatt. 

Nordland fylkeskommune inviterer derfor til høring av forslaget til videreføring av den regionale planbestemmelsen om etablering av kjøpesentre. 

Det vil bli avholdt et digitalt dialogmøte om høringsforslaget, den 21. desember. Nordlands ordførere og kommunedirektører er invitert til å delta og gi innspill til møtet. Har du spørsmål angående møtet - ta kontakt med rpa@nfk.no. 

Høringsbrevet 

Høring av videreføring av regional kjøpesenterbestemmelse (1).pdf (PDF, 113 kB)