Cookie Consent by TermsFeed Regional plan for arealforvaltning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Regional plan for arealforvaltning

Nordland fylkeskommune er nå i gang med å lage en Regional plan for arealforvaltning. Planen skal gi rammer og føringer for kommunal, regional og statlig arealforvaltning i Nordland. Planen skal på denne måten bidra til å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionen. 

Dronefoto over fylkesveg 818 i retning Ballstad.  - Klikk for stort bilde Tomas Rolland, Statens vegvesen

Nordland fylkesting vedtok i 2018 oppstart av planarbeidet, som er forankret i "Regional planstrategi for Nordland". Et forslag til planprogram var på høring i 2020. På bakgrunn av innspill om behov for endringer, utarbeides det nå et nytt planprogram. Målsettingen er at planen skal vedtas i 2024. 

Hovedformålet med arbeidet er å samle og oppdatere arealpolitikk for Nordland i en plan. Gjeldende arealpolitikk for fylket beskrives i arealpolitiske retningslinjer og en regional planbestemmelse i Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Fylkeskommunen har også vedtatt andre planer med føringer for arealbruk. En oppdatering vil si at arealpolitikken gjennomgås med sikte på å kunne møte dagens arealutfordringer og muligheter i Nordland. 

Planen skal gi overordnede rammer for kommunal, regional og statlig arealforvaltning i fylket. Dette ved at planen vil inneholde mål, arealstrategier, arealpolitiske retningslinjer med føringer for arealforvaltning. Behovet for regionale planbestemmelser vil vurderes underveis i planarbeidet. 

Regional plan for arealforvaltning utarbeides parallelt og i tett dialog med: regional plan for sosial bærekraft og livskraftige lokalsamfunn. 

Medvirkning 

Nordlands arealer er grunnlaget for utvikling i fylket. Regional politikk med føringer for arealbruk har derfor stor betydning for fremtiden i regionen og om vi kan oppnå en bærekraftig utvikling. 

For å utarbeide en godt forankret plan, kreves det medvirkning som både mobiliserer og engasjerer aktører og innbyggere over hele Nordland. Målet er at alle involverte aktører skal få et eierskap til arbeidet.

Det blir mulig å gi innspill til planprogrammet når det kommer på høring.

Innspill til planarbeidet kan sendes til rpa@nfk.no.

Regional kjøpesenterbestemmelse 

Planbestemmelsen om etablering av kjøpesenter, fra kapittel 7 i gjeldende Fylkesplan for Nordland 2013-2025, var på høring.  Les mer om høringsprosessen av regional kjøpesenterbestemmelse

Hvor det ble besluttet at regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter utløp 25. februar, etter en varighet på 10år.