Cookie Consent by TermsFeed 14.02.2024 Sak 2. - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

14.02.2024 Sak 2.

Regionalt planforum 14.02.2024

Ønsket møtedato

14. februar 2024

Hvem skal delta fra kommunen? Legg inn navn og e-postadresse.

kristina.aasprong.olsen@varoy.kommune.no Næringssjef Susan.berg.kristiansen@varoy.kommune.no Ordfører ovhl.lorentzen@varoy.kommune.no teknisk sjef erling.sandnes@varoy.kommune.no kommunedirektør

Skal andre aktører enn kommunen delta på møtet? Legg inn navn og e-postadresse.

tina.lund@asplanviak.no Kristin.dahle@asplanviak.no

Navn på plan

Kommuneplanens arealdel og kystsoneplan for Værøy kommune

Formålet med planen

Gjeldende kommuneplan er fra 2104, og det er et behov for å rullere kommuneplanen.

Planstatus

"Midtveishøring"

Hvilken overordnet plan gjelder for området (samfunnsdel og arealdel)?

Kommuneplanens arealdel 2012- 2021 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

Er planforslaget i samsvar med gjeldende overordnet plan?

Ja

Kan forslaget være i konflikt med nasjonale eller regionale interesser?

Ingen kjent konflikt

Hvilke nasjonale eller regionale interesser kan plansaken eventuelt være i konflikt med?

Hvilke konkrete problemstillinger knyttet til saken ønsker kommunen/annen aktør å ta opp i planforum?

Avklaringer knyttet til kystverkets planer om innseilig og molo Metode KU metode funskjonell strandsone Gjennomgang av arealformål i havnen

Hvilke regionale aktører ønsker kommunen/annen aktør skal delta på dette planforumsmøtet?

NFK - plan og ressursutvikling, NFK - kulturminner, NFK - transport og infrastruktur, NFK - akvakultur (ressursutvikling og forskning), NFK - folkehelse og lokal samfunnsutvikling, Statsforvalteren i Nordland, Kystverket i Nordland, Fiskeridirektoratet, NVE, Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg, Avinor

Annen relevant informasjon

Beskriv hvilke vedlegg som ønskes lagt ut på nettsiden i forbindelse med planforumsmøtet. Vedleggene sendes til ansvarlig for planforum, Tim Christian Tomkins-Moseng: timmos@nfk.no

Presentasjon til planforum- ettersendes

Send inn dokumenter

Jeg bekrefter at jeg har sendt inn saksdokumentasjon til timmos@nfk.no