Cookie Consent by TermsFeed Byer og tettsteder i endring - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Byer og tettsteder i endring

Seminar og workshop med Narvik som case

24. - 25. november 2011

Sted: Grand hotell, Narvik 

Transport og kommunikasjon er avgjørende for at dagens samfunn skal fungere. Hvordan legger dette premisser for utformingen av uterommene i våre byer og tettsteder? Og hvordan skal dette kombineres med gode ferdselsårer for gående og syklende, og grønne uterom? Byromseminaret for 2011 var et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Narvik kommune og det nasjonale Forum for stedsutvikling.

Seminarrapport

Norconsult stod bak det faglige opplegget for workshopen, og har oppsummert seminaret i sin helhet i en seminarrapport. Målet er at deltakerne gjennom å arbeide med situasjonen i Narvik, kan ta med seg erfaringer og metoder tilbake til sitt arbeid i eget kommune. 

Les seminarrapporten her (PDF, 5 MB)

Seminardagen 24. november

De fleste byer og tettsteder har en by- og bygningsstruktur med flere historiske lag. Hvordan vi skal forme sentrum for det 21. århundret uten å miste byen eller tettstedets historie og identitet er en utfordring for mange. I dette scenariet er det mange interesser og aktører involvert. Kommunene skal i sin planlegging finne fram til gode strategier for sitt sted og sørge for god medvirkning. Hvem trekker i trådene og hvordan skal kommunen svare på nasjonale fordringer om god by- og stedsutvikling?

Et siste tema som ble tatt opp på byromsseminaret, er hvordan mørketiden legger premissene for hvordan vi opplever de offentlige uterommene i Nordlands byer og tettsteder.

Workshop 25. november

Med dette bakteppet ble dag to av byromseminaret organisert som en workshop med Narvik sentrum som case. Dette verkstedet tok form av et komprimert og skreddersydd Future City Game verksted som var forankret i problemstillinger knyttet til utvikling av gode byrom og med relevant lokal vinkling. En viktig målsetting med verkstedet var at diskusjonene og ideene rundt Narvik som case skulle ha overføringskraft til de andre byene i Nordland.  

Forum for stedsutvikling

Forum for stedsutvikling er et nasjonalt, faglig samarbeidsorgan for statlige institusjoner som arbeider med by- og stedsutvikling. Forumet er forankret i ulike tilnærminger til stedsutvikling, men med hovedvekt på byforming. Les mer om forumets arbeid på www.stedsutvikling.no