Cookie Consent by TermsFeed Stedsutvikling i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Stedsutvikling i Nordland

sentrum. foto - Klikk for stort bildeBysentrum Mo i Rana Erik Veigård

Stedsutvikling handler om å skape byer og tettsteder til beste for innbyggere, tilreisende, tilflyttere og næring. Oppdaterte planer er et viktig verktøy. Like viktig er det å finne godt grunnlag for felles innsats og samarbeid. 

Kommunene har sentral rolle i stedsutviklingsarbeidet gjennom å tilby gode tjenester, sikre en god samfunnsutvikling og ivareta rollen som planmyndighet. En måte for fylkeskommunen å bistå kommunene i dette arbeidet er gjennom veiledning og planfaglige råd i tråd med nasjonal og regional politikk. 

Samarbeid og erfaringsdelinger 

I arbeidet med å bistå kommunene samarbeider fylkeskommunen med nasjonale aktører som Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret), Design og arkitektur Norge (Doga), Bylivssenteret og Forum for stedsutvikling. 

Byromseminar Nordland 2010 - 2019 

I perioden 2010 - 2019 gjennomførte fylkeskommunen en serie byromsseminar i samarbeid med ti kommuner i Nordland. Målet med seminarene var å sette fokus på tema og problemstillinger i planlegging, medvirkning og utforming av bygde omgivelser. Seminarene ble gjennomført over to dager med en seminardel og en workshop med vertskommunens sentrumsområde som case. I denne sammenhengen ble det prøvd ut en rekke metoder og verktøy.