Cookie Consent by TermsFeed Det gode liv i sentrum - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Det gode liv i sentrum

Seminar og workshop med Fauske som case 

Et sentrum fylt med folk og aktivitet er noe de fleste byer og tettsteder ønsker seg. Byromseminaret på Fauske i 2018 satte fokus på hva som skal til for å fylle tomme lokaler med aktivitet og gjøre det attraktivt for flere å bo i sentrum.

Byromseminaret gikk over to dager og ble arrangert i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Fauske kommune og Fauske næringsforum. Første dag var et seminar med innlegg og foredrag, og paneldebatt. Dagen etter inviterte vi til workshop hvor Fauske sentrum er case. Kvelden før  arrangerte Fauske kommune et eget folkemøte med temaet Hva vil vi med fremtidens Fauske?  

Les seminarrapporten her (PDF, 15 MB)

Innbyggerundersøkelse

LÉVA Urban Design har i samarbeid med Fauske Næringsforum og Fauske kommune, gjennomført en innbyggerundersøkelse i Fauske i forkant av byromsseminaret. Innbyggerundersøkelsen handlet om hvordan det er å bo og leve i Fauske. Ungdom i Fauske bør bli mer inkludert i utviklingen av sentrum! LÉVA mener derfor at dette er en god anledning til å sette søkelyset på ungdom i stedsutvikling - et tema mange er opptatt av, men som få i dag helt klarer å lykkes med.

Les rapport fra innbyggerundersøkelsen her (PDF, 10 MB)

Workshop

Det diskuteres ofte hvor viktig det er å involvere de unge i stedsutvikling. De er jo tross alt fremtiden, sier vi. Men det er også utfordrende å få til. Hvordan engasjeres ungdom i stedsutviklingsprosesser? Og hva vil det si om vi ser et sted med ungdommen sitt fremtidsperspektiv? Basert på hva som kom fram i innbyggerundersøkelsen, ble temaet for workshopen 18. oktober bestemt: Ung i framtidens Fauske? Workshopen ble gjennomført i nært samarbeid mellom LEVA Urban Design v/ Aslaug Tveit og Fauske Ungdomsråd.