Cookie Consent by TermsFeed Kystbyens møte med sjøen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kystbyens møte med sjøen

Seminar og workshop med Sortland som case

Årets tema var hvordan Sortland og andre kystbyer gjennom byutviklingen legger til rette for møte med sjøen. Hvordan kan kommunens planlegging sette rammer for private utbyggingsprosjekter?

Seminarrapport

Norconsult hadde ansvaret for det faglige opplegget for workshopen, og har utarbeidet en seminarrapport som presenterer resultatene fra gruppearbeidene, sammen med en oppsummering av innleggene fra seminardagen. Målet er at deltakerne med denne rapporten kan ta med seg erfaringer og metoder tilbake til sitt arbeid med by- og tettstedsutviklingen i egen kommune.

Les seminarrapporten her (PDF, 18 MB)

Byrom Sortland

Byromsseminaret ble derfor lagt i tilknytning til den planlagte "midtveishøringen" av kommunedelplanen Byplan Sortland våren 2013. Denne planen ville gi rammer for en rekke utbyggingsplaner for byens sjøside. I sammenheng med byplanarbeidet inviterte kommunen femten 5. årsstudenter fra landskapsarkitektstudiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) til Sortland høsten 2012 og utfordret disse til å jobbe med byens beliggenhet ved kysten. Dette ga grunnlag for mange nye tanker om utviklingen av Sortland som ble formidlet ukentlig i de lokale aviser. Flere av studentarbeidene var utstilt under seminardagene. Byplanarbeidet og innspillene fra studentene er godt formidlet gjennom lokal media. Dette har lagt grunnlag for stort engasjementet om byutvikling i Sortland, noe som igjen bidro til god og bred påmelding til byromsseminaret.

Seminardag 5. mars

Etter at ordfører i Sortland, Grete Ellingsen, og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen, hadde holdt sine innledningsforedrag, ble temaet Kystbyens møte med sjøen belyst på ulike måter. Det ble stilt spørsmål ved hvordan Sortland og andre byer og tettsteder langs Nordlandskysten skal utvikle sjøsiden gjennom bebyggelse eller tilrettelegging for andre aktiviteter.

Bakgrunnen for temaet er knyttet til de felles fortrinn og utfordringer som byer og tettsteder langs kysten har. I kystbyene har offentlige byrom tradisjonelt vært nært knyttet til aktiviteten ved havna, hvor sjøsiden i stor grad er tatt i bruk til industriformål og infrastruktur de siste tiårene. I dag fremstår sjøsiden som svært attraktiv for etablering av boligbygg og hotell. Går denne utviklingen på bekostning av byens offentlige rom eller bidrar dette til å revitalisere byrommene? Hvordan planlegger vi for fremtidens kystbyer, og hvilke verdier tar vi med oss videre fra forrige generasjons kystby til den neste? Hvordan kan vi gjøre byrommene våre tilgjengelige og attraktive for alle? Og hvordan kan kommunen og næringslivet samarbeide for å få til de gode løsningene?

Steinar Jakobsen var ordstyrer for seminardagen, og bandt det hele sammen med små fortellinger fra livet langs kysten slik det har vært, og slik det er i dag.

Workshop 6. mars

På seminarets andre dag ble deltakerne satt sammen i grupper som fikk i oppdrag å arbeide med disse problemstillingene med Sortland sentrum som case. Stor oppslutning fra kultur- og næringsliv, utbyggere og politikere lokalt ga grunnlag for mange spennende diskusjoner om konkrete løsninger for utforming av sjøsiden i Sortland og hvilke strategier som bør tas i bruk for å få resultater.