Cookie Consent by TermsFeed Hvilke digitale læringssystem bruker andre fylker? - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Hvilke digitale læringssystem bruker andre fylker?

Valg av læringsplattform er en viktig beslutning for videregående skoler i Nordland. En del av beslutningsgrunnlaget for vår anbefaling av digital læringsplattform er erfaringer til andre fylkeskommuner. Så langt har vi intervjuet Møre og Romsdal og Vestland fylkeskommune om hvilke erfaringer de har med slike systemer

Erfaringer fra Vestland og Møre og Romsdal

I Vestland fylkeskommune bruker skolene en blanding av digitale læringssystemer, inkludert ITs Learning, Google og Teams. Dette mangfoldet gjenspeiler en systembruk i endring, der behovet for en felles plattform for alle skolene er tydelig. Kartlegging av behov til en slik plattform er i gang, men befinner seg i en tidlig fase. 
I mellomtiden understrekes behovet for et robust planleggingsverktøy for elever, ansatte og vikarer, spesielt med tanke på den økende bruken av nettundervisning og modulstrukturert opplæring. En forbedring av systemenes tilpasningsmuligheter og integrasjon er også nødvendig for å skape en mer sømløs brukeropplevelse.

I Møre og Romsdal fylkeskommune har man tatt et tydeligere valg ved å satse på Teams som plattform. Implementeringen startet med en pilotskole i 2021, og ble deretter gradvis rullet ut til resten av fylket over en periode på tre år. Bakgrunnen for valget var avslutning av kontrakt med ITs Learning og de positive erfaringene fra bruk av Teams under Covid-19-pandemien. Implementeringsprosessen var preget av en gradvis utrulling og organisert styring fra fylkeskommunen. Skoleledelsen, IT-tjenesten og dedikerte kontaktpersoner på hver skole spilte en viktig rolle i å sikre en smidig overgang for elever og lærere. Til tross for en vellykket implementering, gjenstår det utfordringer knyttet til delingsmuligheter og integrasjon med andre verktøy.

Oversikt over øvrige fylkers systemer

  • Troms og Finnmark fylkeskommune: Microsoft Teams og OneNote
  • Trøndelag fylkeskommune: Canvas
  • Rogaland fylkeskommune: Microsoft 365 og itslearning
  • Agder fylkeskommune: its learning 
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune: Microsoft office, Canvas
  • Viken fylkeskommune: Microsoft Office / Stream 
  • Innlandet fylkeskommune: Microsoft Office 

Arbeid videre

I tillegg til Vestland og Møre og Romsdal skal vi i prosjektet snakke med en eller to fylkeskommuner til, og vi vil også intervjue  lærere som har erfaring med andre LMS og teams i sitt arbeid.