Cookie Consent by TermsFeed Aktiviteter i denne fasen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aktiviteter i denne fasen

Prosjektet jobber nå med kartlegging og behovsutredning. 

Arbeidet er planlagt å være ferdig innen 18.04.2023, og skal resultere i en anbefaling til styringsgruppen om veien videre.  Det kan være anskaffelse av LMS eller annen bruk av Microsoft produkter som erstatning for LMS

Aktiviteter i fasen

For å komme med en god anbefaling utføres en rekke deloppgaver fram mot april 2024.

Innsikt i praksis blant andre fylkeskommuner

I dag har fylkeskommuner forskjellig praksis innen bruk av digitale systemer i undervisning. Forskjellige LMS er i bruk, og noen bruker utelukkende Microsoft produkter. Vi skal skaffe en oversikt over hva som brukes, og hvilke erfaringer med fordeler og ulemper som finnes.

Innsikt i praksis i Nordlandskommuner

Elever i videregående skole i Nordland kommer i hovedsak fra Nordlandskommuner.  Vi skal skaffe en oversikt over hvilke digitale systemer som brukes og hvilke erfaringer som finnes.

Hvilke muligheter gir ny teknologi oss

Siste anskaffelse av LMS i Nordland fylke var i 2005. Utviklingen innen teknologi siden da har vært rivende, og vi tror ikke det kommer til å stoppe. Vi har tatt mål av oss å skaffe informasjon om sannsynligvis viktige trender som bør være førende for videre veivalg.

Tidsperspektiv

Prosjektet er delt i faser, det vil si at vi etter gjennomføring av denne fasen ber styringsgruppen ta stilling til det som er kartlagt og anbefalt. Veien videre avhenger av beslutning i styringsgruppen, men tidsperspektivet er lagt med bakgrunn i at siste dato for bruk av Itslearning er juli 2025.

Tidslinje behovsvurdering