Cookie Consent by TermsFeed Prosjektstart og kommunikasjon - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Prosjektstart og kommunikasjon

Nordland fylkeskommune har siden 2004 hatt avtale med Itslearning. Den nåværende avtalen er gyldig frem til 31.juli 2025. Vi skal innen da ha en god løsning på plass, og det finnes forskjellige alternativer.

Om prosjektet 

Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal sikre at vi har en god løsning på plass i juli 2025. Prosjektet går i faser, og vi skal i første fase: 

  • Kartlegge hvilke behov et LMS (learning management system) må fylle 
  • Innhente erfaringer fra andre fylkeskommuners erfaringer innen bruk av digitale plattformer i undervisning 
  • Kartlegge hvilke teknologiske muligheter som peker seg ut fremover 
  • Undersøke hvilke føringer ny opplæringslov gir for bruk av slike verktøy 
  • Skaffe en oversikt over hvilke systemer grunnskoler i Nordland bruker 

 

Resultater fra første fase skal oppsummeres i en anbefaling om videre arbeid. Det vil sannsynligvis dreie seg om anskaffelse av et LMS eller omlegging til bruk av Teams og andre Microsoft- tjenester i undervisning. Anbefalingen skal være klar i midten av april 2024. 

Videre faser 

Basert på arbeidet i den første fasen kan prosjektet ta ulike veier videre. Vi vet at praksis i dag er at noen fylkeskommuner bruker LMS-systemer, mens andre bruker Microsoft- løsninger. 

Hvis konklusjonen etter første fase blir at NFK bør anskaffe et LMS, må det gjennomføres en offentlig anskaffelse. Utfallet av denne kan bli at dagens leverandør vinner, men det kan også bli en annen leverandør. 

illustrasjon av fremdrift og faser - Klikk for stort bilde 

Hvordan kan du holde deg oppdatert? 

Prosjektet vil bruke denne samlesiden for å publisere oppdateringer. Sjekk nfk.no/behovsvurdering hvis du ønsker å holde deg oppdatert. 

I tillegg vil vi også distribuere det samme innholdet mer direkte til interessenter når det er spesielt viktig at vi når disse.  

Du kan sende inn spørsmål eller kommentarer her!