Cookie Consent by TermsFeed Teknologiske muligheter - hva sier kildene hittil - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Teknologiske muligheter - hva sier kildene hittil

I arbeidet med å komme til en anbefaling om digitalt læringssystem forsøker vi å ta en titt i spåkula om hvilke trender som blir mest betydningsfulle.

 For å være best mulig forberedt på en utvikling vi antar ikke vil senke farten har vi gått relativt bredt ut når det gjelder kilder.  Arbeidet med å sile og trekke ut verdifull informasjon er ikke ferdig, men her er noen foreløpige trender vi synes går igjen i forskjellige rapporter og artikler.

Kompetanse er like viktig som teknologi

Flere kilder peker på ny teknologi ikke i seg selv gir resultater. Lærere og elevers digitale kompetanse er minst like viktige for å få effekt av ny teknologi. Ny teknologi krever også en viss endring i læringsformer for å skape effekter. 

Vi må bli mer bevisst på data

Når vi bruker forskjellige systemer i undervisning og administrativt arbeid produserer vi ofte data utover dokumenter. Eksempler på dette kan være risikokartlegginger og avvik og deler av undervisningsopplegg. I dag er det vanlig at slike data er vanskelige å bruke om i andre systemer. Det som lages i det enkelte system lagres i databaser spesifikke for det systemet. Det fører til at gjenbruk av data i andre systemer er vanskelig. Vi må i større grad skille mellom data og funksjonalitet, slik at vi kan gjenbruke data på nye måter og bytte til bedre systemer når vi finner dem.

Nye løsninger blir sannsynligvis mer modulære

Flere kilder peker på at kravene vi stiller som kunder blir vanskeligere å fylle for enkelt leverandører. Heller enn å anskaffe løsninger som skal fylle alle behov må vi forberede oss på å ha leverandører av mindre system som snakker bedre sammen i et økosystem, som hver løser ett eller flere behov. 

Læringsanalyse og kunstig intelligens

Både i dagens og i fremtidens systemer genereres det data i læringssituasjoner, for eksempel data om oppmøte, og vurderinger i forskjellige former. Det går teknisk an i dag å sammenstille slik data på måter som gir mer utfyllende bilder av elever. Tidlig erfaring fra slik sammenstilling fra andre land enn Norge bekrefter potensialet, men peker også på at tilgang på data i seg selv ikke gir effekt, og i noen tilfeller også er negativ for enkeltelever. Det er imidlertid grunn til å tenke seg at utvikling av praksis og teknologi kan gjøre at læreren får bedre støtte til oppfølging og vurdering av elever over tid.

Kilder vi har sett på til nå