Cookie Consent by TermsFeed Kompetanseforum Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kompetanseforum Nordland

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Regionreformen har gitt nye oppgaver til regionene innenfor temaet kompetanse, og fylkeskommunen har fått et utvidet ansvar for å koordinere og utvikle kompetansepolitikken i fylket. Dette omfatter å kartlegge regionale kompetansebehov og formidle behov til tilbydere, og tilrettelegge for etterspurte opplærings- og utdanningstiltak.

Hovedfokuset i fylkets kompetansearbeid er arbeidslivets kompetansebehov, og gjennom Kompetansestrategi for Nordland 2020-2024 skal det legges til rette for at arbeidslivet og kompetanseaktørene i fylket jobber tettere og er samordnet. Kompetanseforum Nordland er et av verktøyene som skal realisere dette samarbeidet.

Kompetanseforum Nordland ledes av fylkesråd for utdanning og kompetanse i samarbeid med fylkesråd for plan og næring, og består av en styringsgruppe, et sekretariat og tre regionale fora. Arbeidet i de fire forumene og sekretariatet er samordnet, for sikre god kunnskapsdeling på tverrs av organisasjoner, og en helhetlig tilnærming til fylkets forutsetninger, politiske prioriteringer og regionale fortrinn. 

Kompetanseforum Nordland, med sine samarbeidspartnere skal gjennom handlekraft, nytenkning og samskaping, legge til rette for at folk og bedrifter lykkes i Nordland. Ved å jobbe strategisk for å inkludere flere inn  arbeidslivet, gi eksisterende arbeidsstyrke mulighet  til å utvikle seg, og bygge systemer og omdømme som legger til rett for å rekruttere nye nordlenninger til fylket – skal vi gjøre Nordland klar for det grønne skiftet.

Artikkelliste