Velkommen til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Klikk for stort bilde

Har du akutt behov for tannhelsehjelp og har store smerter eller hevelse, ta kontakt med din vanlige tannklinikk/din faste tannlege på telefon. Dette gjelder både koronasmittede og friske pasienter. Ikke møtt opp personlig på klinikken.

Akuttilbud til friske pasienter gis fra din ordinære tannklinikk eller en annen tannklinikk din ordinære tannklinikk har avtale med.

   - Det har vært en fantastisk tid! Mest gledelig er det at tannhelsen til barn og unge har bedret seg så radikalt i løpet av disse årene, sier tannpleier Aud Bøe som nylig hadde sin siste arbeidsdag ved Alstad tannklikk i Bodø, etter nesten 50 år i tannhelsens tjeneste.

Ansvarlig

Fylkesfagsjef tannhelse
Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef