Velkommen til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune drifter 3 klinikker i nye Narvik kommune.

Fra 1. januar 2020 samlokaliseres Risøyhamn og Andenes tannklinikk. Pasienter ved Risøyhamn tannklinikk vil få tilbud om time ved Andenes tannklinikk.

Ansvarlig

Fylkesfagsjef tannhelse
Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef