Cookie Consent by TermsFeed Kommunal og statlig rusomsorg - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kommunal og statlig rusomsorg

Samarbeid med kommunal og statlig rusomsorg er nødvendig for å sikre brukernes rettigheter.

Rettigheter for personer med ruslidelser

Rettighetene til tannbehandling for personer med ruslidelser fremgår både av tannhelsetjenesteloven og av ulike budsjettvedtak fra Stortinget.

Rusavhengige har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten dersom de:

  • Er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Mottar tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav a-c og § 3-6 nr. 2
  • Pasienter med ruslidelser kan ha rett til nødvendig tannhelsehjelp som pasienter i gruppe C (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie)

Les mer om rettigheter her.

Innmeldingsskjema

Tannhelsetjenesten mottar ikke automatisk beskjed om nye brukere. Rusomsorgen må derfor sende innmeldingsskjema til nærmeste offentlige tannklinikk. Når tannklinikken har mottatt skjema får brukeren tilbud om time.