Cookie Consent by TermsFeed Sykehjem/institusjoner og hjemmetjenesten - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Sykehjem/institusjoner og hjemmetjenesten

Pasienter/brukere som er innlagt i institusjon har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten. Det samme gjelder for pasienter/brukere som har vedtak om helsetjenester i hjemmet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav a, dersom tjenestene de mottar er å anse som hjemmesykepleie.

Les mer om rettigheter her.

Samarbeid

For å ivareta brukernes rettigheter til tannhelsetjenester er det avgjørende med godt samarbeid mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Samarbeidet bør sikre:

  • Gode rutiner i forbindelse med nye brukere. Tannhelsetjenesten får ikke automatisk beskjed om nye brukere i helse- og omsorgstjenesten og er derfor avhengig av at kommunen melder ifra om dette. Kommunen må informere nye brukere om deres rettigheter til tannhelsetjenester, og sende innmeldingsskjema til nærmeste offentlige tannklinikk.
  • Gode rutiner i forbindelse med eksisterende brukere. For eksempel vurdere når det er nødvendig å bestille time på tannklinikken, samt endring i helsetilstanden som medfører behov for hjelp til å utføre daglig munn- og tannstell.
  • Opplæring i munn- og tannstell blant pleiepersonalet. Tannhelsepersonell gir opplæring i munn- og tannstell slik at brukerne får ivaretatt munnhygiene i det daglige hvor de befinner seg. 

 

Opplæringsvideoer