Cookie Consent by TermsFeed Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord - restmidler 2023 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord - restmidler 2023

Kyr på beite HTR

Målet med ordningen er å styrke produsentmiljøer i Nordland, Troms og Finnmark, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk. 

Søknadsfrist for restmidler er 1. oktober 
 

Arbeidspakker 

Du kan søke om støtte prosjekter som omhandler følgende: 

 • Økonomi og lønnsomhet
 • Økt bruk av utmarksbeite i nord
 • Øke totalberedskapen gjennom økt matproduksjon  

Se under for detaljert informasjon. 

 

Prosjekt med effekt i hele landsdelen og som den enkelte bonde lett får effekt av, er ønsket. Prosjekter som omfatter hele Nord-Norge blir prioritert.

I søknaden må det fremgå hvilken arbeidspakke søker tar sikte på å drive et prosjekt innenfor. Videre må det fremgå hvilket geografisk område prosjektet vil ha effekt.

Hvem kan søke?

 • Lag og organisasjoner
 • Kommuner
 • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
 • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Hvordan søke?

Søknad sendes inn via

Regionalforvaltning.no.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som administrerer disse midlene og inngangen på regionalforvaltning er derfor via dem.

Søknadsfrist: 1. oktober 2023. 

Krav til søknad

 • Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i oppstartsbrev og forskrift (når vedtatt)  for satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord
 • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det gis som hovedregel tilskudd på inntil 75 prosent av godkjente kostnader. I særskilte tilfeller kan tilskudd på 100% av godkjente kostnader innvilges.
 • Det skal fremgå hvilken arbeidspakke prosjektet skal bidra til å løse
 • Geografisk område tiltaket vil ha effekt skal fremgå.
 • Prosjekter som omfatter hele Nord-Norge blir prioritert.
 • Søker må også beskrive hvilke FNs bærekraftsmål som er relevante for prosjektet og hvordan prosjektet skal bidra til å oppnå disse.

Det oppfordres til samarbeidsprosjekt.

Retningslinjer

Bruk av midlene er i tråd med satsingens formål og forskrift for ordningen gjelder midler bevilget over Jordbruksavtalen. Matchingsmidler bevilget av fylkeskommunene brukes i tråd med ordningens formål.

Oppdragsbrev og oppstartsbrev finner du her.

Det kan gis støtte til prosjekt som varer inntil 3 år.

Det kan nå søkes om prosjekter med frist

1.oktober 2023