Cookie Consent by TermsFeed Vilttiltak - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vilttiltak

Formålet er å bidra til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen enten de har lokal, regional, interkommunal eller nasjonal karakter. Kommuner, lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke. Søknader som bidrar til kompetanseheving blant jegere og rettighetshavere prioriteres høyt.

Hvem kan søke

Enkeltpersoner

Frivillige organisasjoner

Kommuner

Institusjoner.

Hva kan støttes

Dette er noen eksempler på tiltak som kan få tilskudd:

- Kurs og seminarer for jegere og rettighetshavere (grunneiere)

- Introduksjonskurs for ungdom og nye jegere

- Bestandsplanarbeid

- Kartlegging av viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner

- Tiltak for bedre bestandsoversikt (f.eks. elgtellinger)

- Kartlegging av beiteforhold for hjortevilt

- Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og jaktmuligheter

- Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd

- Innarbeiding av viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.

- FoU og studentoppgaver

- Andre særlig prioriterte viltformål.

Vilkår

Støttenivå Inntil 75 prosent av godkjente kostnader.

Krav til søknad

Miljødirektoratets søknadssenter på internett skal benyttes. Rett utfylling i dette systemet oppfyller kravene til innhold i søknaden.    

Søknadsfrist

15. januar 2024

Miljødirektoratets søknadssenter

15. januar 2024