Skoleruta i Nordland

Skoleruta for Nordland er utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmannen og Nordland fylkeskommune.

De fleste videregående skoler i Nordland følger denne skoleruta, men enkelte områder har egen skolerute. For eksempel Flagstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan. For informasjon - ta kontakt med kommunen.

Skolerute 2019 - 2020
Måned Merknader
August - 10 skoledager Skolestart 19. august
September - 21 skoledager  
Oktober - 20 skoledager Høstferie  9.-11. oktober
November - 20 skoledager Elevfri 22. november
Desember - 15 skoledager Siste skoledag 20. desember
Januar - 20 skoledager Første skoledag 6. januar
Februar - 20 skoledager  
Mars - 17 skoledager Vinterferie uke 10: 2.-6.mars
April - 15 skoledager Påskeferie uke 15: 6.-14. april
Mai - 18 skoledager Elevfri 22. mai Pinse 30.mai
Pinse 30. mai
Juni - 14 skoledager Pinse 1. juni
Siste skoledag 19. juni
Sum 190 skoledager  
* Vær oppmerksom på at det gjennomføres eksamen også på dager som ifølge skoleruta er elevfrie dager.

Skoleruta for 2019/2020