Cookie Consent by TermsFeed 12 friske millioner til ung inkludering - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

12 friske millioner til ung inkludering

Smilende dame i vinterklær - Klikk for stort bildeElin Dahlseng Eide

Fylkesrådet lyser ut femten pilotprosjekt for å få ungdommer inkludert og i aktivitet sammen med andre ungdommer. – Tre temaer inngår; inkluderende møteplasser, mobilitet og tilknytting til lokalt arbeidsliv, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår i hele Nordland, heter det i handlingsplanen for ung inkludering. Nå lyses det ut femten pilotprosjekter på de tre områdene; inkluderende møteplasser, mobilitet og tilknytting til lokalt arbeidsliv.

–  Alle kommuner i Nordland kan søke om å delta i en eller flere piloter. Eller flere kommuner kan gå sammen om å søke om å gjennomføre en pilot, forteller fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Jobber sammen for inkludering

Fylkesrådslederen understreker at det er kommunene som skal stå for prosjektene. Men det er ungdommene dette handler om. Alle gode krefter må dra sammen for å hindre utenforskap.

– For mange unge mennesker er i utenforskap. Jo lengre tid som går uten at disse unge menneskene inkluderes i fellesskapet, dess vanskeligere har vi gjort det for disse unge til å ha et godt liv i samspill med samfunnet og andre, sier Dahlseng Eide.

Vil styrke tilknytning til lokalmiljøet

Prosjektene i kommunene i Nordland skal styrke barn og unges tilknytting til lokalmiljøet. Inkluderende møteplasser, mobilitet, og tilknytning til lokalt arbeidsliv er overskrifter som kan inneholde mange ulike prosjekter.

– Mobilitet handler om å finne gode måter å løse transportbehov på, sånn at ungdommer kan møtes på fritida. Det er ikke noen stor utfordring i byene, men absolutt utfordrende i distriktskommunen, og for omlandet rundt byene. Temaet inkluderende møteplasser, har en stor spennvidde. Målet er uansett å nå absolutt alle som ikke allerede har en full kalender med idrett eller andre sosiale arenaer. Det er kommunene som kjenner ungdommene, og behovene de har, understreker Dahlseng Eide.

– Alle trenger et fellesskap

Fylkesrådsleder Dahlseng Eide regner det som svært naturlig at kommunene bruker både ungdomsrådene, skolenes støtteapparat for elevene, og frivilligheten aktivt i å lage gode prosjekter. Hun forteller at det allerede har kommet mange henvendelser, etter at fylkesrådet valgte å gjøre nye midler tilgjengelig for kommunenes arbeid med ung inkludering.

– Jeg er svært spent på hvilke tiltak kommunene nå vil spille inn som gode prosjekter. Vi har et felles mål for ungdommene våre. Det er en enorm samfunnsmessig kostnad at vi har flere tusen ungdommer i utenforskap. Men ikke minst er det en svært høy personlig kostnad å ikke føle seg inkludert. Alle mennesker trenger å være del av et fellesskap, avslutter fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.