Cookie Consent by TermsFeed 2,2 millioner kroner til friskliv, læring, og mestring - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

2,2 millioner kroner til friskliv, læring, og mestring

Mann i hvit skjorte og dressjakke foran rødt klatrestativ - Klikk for stort bildeFylkesråd Christian Torset Thor-Wiggo Skille

Fylkesrådet gir 2,2 millioner kroner i tilskudd til frisklivs,- lærings,- og mestringstilbud i syv kommuner.

God helse og livskvalitet hos kommunens eldre, mestringstreff, lavterskel psykisk helsehjelp. Dette er bare noen av tiltakene syv kommuner har fått innvilget penger til.

– Vi gir årlig penger for ulike prosjekt innen frisklivs,- lærings,- og mestringstilbud i kommunene. I år har vi prioritert kommuner som ikke har fått midler de siste årene, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Samhandling for helse

Fylkesråden forteller at målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien.

– Dette handler om å fremme fysisk- og psykisk helse, forebygge sykdom og bidra til mestring av sykdom, forklarer fylkesråd Torset.

Friskliv for alle

Han påpeker at frisklivssentralene og lærlings- og mestringssentrene gjør at man får mer ut av den samlet innsatsen i helse- og omsorgstjenesten.

– Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Dette er viktig for svært mange, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Disse fikk penger i årets tildeling innen frisklivs,- lærings,- og mestringstilbud i kommunene:

Tilskudd til etablering av frisklivs,- lærings,- og mestringstilbud i kommunene 2023
Kommune Beskrivelse Søknad Tilskudd inntil
Brønnøy Samhandling om Mestringstreff på Helgeland. kr 310 000 kr 310 000
Bodø Utvikling frisklivssentral kr 850 000 kr 850 000
Meløy Utvikling av en modell/ tiltakspakke for lavterskel psykisk helsehjelp. kr 290 000 kr 290 000
Vefsn Mestringstreff Helgeland- implementering av læring og mestringstilbud i Vefsn kommune kr 500 000 kr 500 000
Lødingen Tilskudd til videreutvikling av kommunal frisklivssentral 2023 kr 68 000 kr 65 500
Fauske Frisklivssentral- læring og mestringstilbud kr 147 000 kr 106 000
Sømna Helsestasjon for eldre- God helse og livskvalitet hos kommunens eldre kr 450 000 kr 106 000
Sum kr 2 227 500