Cookie Consent by TermsFeed 200 000 kroner til klimaarbeid på Helgeland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

200 000 kroner til klimaarbeid på Helgeland

Mann i blå jakke som plukker søppel på strand - Klikk for stort bildeChristian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø Susanne Forsland

Studiesenteret RKK Vefsn får et tilskudd på 200 000 kroner til gjennomføring av prosjektet «Klimaarbeid for kommunene på Helgeland».

Fylkesrådet ønsker å styrke klimaarbeidet i kommunene, og mener prosjektet «Klimaarbeid for kommunene på Helgeland» kan bidra med viktig kunnskap, og som på sikt kan styrke arbeidet også i andre kommuner i Nordland. Prosjektet gjennomføres i Grane, Hemnes og Vefsn.

– Kompetanse og ressurser i klimaarbeidet kan være en utfordring for små kommuner. Jeg ser styrken i at det her jobbes med kompetanseheving gjennom samarbeid i dette prosjektet. Og vil være svært nyttig for kommunene på Helgeland, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Utslippsreduksjon innen 2030

Målet med prosjektet er å gi kommunene tilstrekkelig kompetanse i et helhetlig arbeid med klima, slik at de selv skal kunne jobbe helhetlig og systematisk med problemstillingen innenfor organisasjonen.

– På denne måten vil de kunne gjennomføre klimaarbeidet og etablere varige strukturer for å iverksette avbøtende tiltak, samt ivareta de nasjonale og regionale målene om utslippsreduksjon innen 2030.

Systematisk klimaarbeid

Prosjektet på Helgeland som Torset nå gir støtte til, er i tråd med Regional plan for klima og miljø, der en viktig strategi i arbeidet mot klimamålene er helhetlig og systematisk klimaarbeid gjennom tverrfaglig samarbeid.

– Det er derfor viktig at nettverket som ble etablert, og de erfaringene som ble gjort i delfase 1, blir med videre inn i delfase 2, underbygger Torset.

Forankret i regionen

Fylkesråden mener det er en styrke at Studiesenteret RKK Vefsn står som leder av prosjektet. Med sin kjennskap til kommunene og regionen, sikrer dette god forankring av prosjektet i regionen. De har også i en årrekke jobbet med klima og klimatilpasning, noe som kan være en styrke videre i prosjektet.

– Også denne fasen av prosjektet er viktig, men søknadsbeløpet vurderes som noe høyt. Vi støtter derfor prosjektet med 200 000 kroner, noe som utgjør 32.7% av de totale godkjente kostnadene, avslutter fylkesråd Christian Torset.