Cookie Consent by TermsFeed Appell Verdens minnedag for trafikkofre - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Appell Verdens minnedag for trafikkofre

Appell ved Verdens minnedag for trafikkofre v/Monika Sande, fylkesråd for transport og infrastruktur.

Vi er samlet her i dag er for å markere og minnes de som er drept og blitt alvorlig skadd av ulykker i trafikken. Markeringen er internasjonal – det er FNs dag, verdens minnedag for trafikkofre, og vi markere dermed dette sammen med resten av verden.

Dagen og markeringen er viktig – vi må sette søkelys på hvor viktig den er, både nasjonalt og globalt.

I dag, her i Bodø, markerer vi for hele fylket vårt. Våre politistudenter har holdt kors for å markere de som er drept i nordlandstrafikken fra november i fjor, til og med oktober i år. I tillegg har vi mange som holder lykter for dem som er hardt skadd i 2021.

I hele 2021 var det 2 drepte i nordlandstrafikken og 34 hardt skadde. Året 2022 er ikke omme, og det er trist å tenke at det hittil i år er omkommet 10 personer i trafikken i Nordland. Og i Norge har over 100 personer dødd i trafikken, hittil i år. Vi vet ikke de eksakte tall på de hardt skadde, men det er alt for mange - og våre tanker går til alle dere som er berørt og har fått kjent på hva en trafikkulykke gjør med oss.

Jeg håper at markeringen i dag setter spor hos. Og at vi tenker over, at om et menneske dør i trafikken, så er det så mange flere som blir berørt. Det er noen som mister sin mann, kone, sin sønn, datter, barnebarn, beste venn osv. og det er en arbeidsgiver som mister sin ansatt, eller en skole som mister sin elev eller student.

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det er etisk uakseptabelt å miste noen i trafikken – det skal ikke skje trafikkulykker med drepte eller varige skadde. Og alle har vi et ansvar og medansvar - om vi er sjåfører, myke trafikanter, veieier eller bilprodusent.

Markeringen er viktig for å vise at et helt samfunn blir berørt. Vi skal i dag også hylle alle nødetater som i sitt arbeider møter mange traumatiske situasjoner når de kommer til en trafikkulykke. Det er viktig at vi løfter frem det arbeidet de gjør, og at vi er ydmyke for de traumatiske hendelsene de ofte utsettes for.

Jeg er leder av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg. Jeg oppfordrer alle til å vise omsorg og omtanke for hverandre. En trafikkulykke utløser en ufattelig smerte for alle berørte, og kanskje er det slik, at det bare de som opplever det som kan forstå denne smerten..

Ta vare på hverandre!  Og ikke ta unødvendige sjanser i trafikken! Det kan få fatale følger – og i verste fall døden. Vi har ingen å miste!

I dag sender vi våre tanker til alle trafikkofrene i Nordland, i Norge og i resten av verden.  Tenn gjerne et lys også når du kommer hjem, dette for å minnes. Og husk – kjør etter forholdene – vis hensyn.