Cookie Consent by TermsFeed bredbåndsmilder til Vesterålen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Bredbåndsmidler til Vesterålen

Mann og kvinne med hav og fjell i bakgrunnen - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland sammen med fylkesråd for kultur klima og miljø under fylkestinget på Sortland. Thor-Wiiggo Skille

Fylkesrådet bevilger 27 millioner kroner av de statlige bredbåndsmidlene for 2023 til kommuner i Vesterålen. Sortland kommune får 12,2 millioner kroner, Bø kommune 8,9 millioner og Hadsel nærmere 6 millioner.

Som et ledd i regionreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd.

Utjevne forskjeller

– De krisene vi har vært og er inne i nå de siste årene, viser tydeligere enn noen gang hvor viktig den digitale infrastrukturen har blitt for oss alle. Hovedmålsettingen for vår prioritering av bredbåndsmidlene er å sørge for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre. God bredbåndstilgang legger til rette for arbeidsplasser i distriktene, gjør skolearbeidet enklere, bidrar til at vi kan ta i bruk velferdsteknologi osv. Kort sagt: gir en bedre hverdag for alle. Også vi som bor i utkantene skal ha tilgang til den denne digitale infrastrukturen som alle andre tar som en selvfølge,  sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland

Lav dekning i Nordland

Nordland scorer lavt på bredbåndsdekning sammenlignet med andre fylker.

– Noe av bakgrunnen er den spredte bosetningen i fylket, som er en stor utfordring i bredbåndssammenheng. Den spredte bosetningen og næringsstrukturen gjør det vanskelig å bygge ut en markedsdrevet bredbåndsinfrastruktur. Derfor er den ikke-kommersielle bredbåndsutbyggingen spesielt viktig for oss i Nordland framover, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset.

Han legger til at søknadene for bredbåndsmidler er vurdert utfra følgende prioriteringskriterier:

• Prosentvis dekningsgrad i kommunen.
• Antall husstander.
• Kostnad pr. husstand og støttebeløp pr. husstand.
• Kommunens egenfinansiering.
• Næringsvirksomhet i området og offentlige institusjoner.

Totalt 49 millioner til Nordland i år

I statsbudsjettet for 2023 er det avsatt 362 685 000 kroner til etablering av bredbåndstilbud i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for investering. Midlene er fordelt til fylkene etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets siste dekningsundersøkelse.

I oppdragsbrevet til Nordland fylkeskommune utgjør andelen 2023 Kr 41 917 732,- hvor av 1,5 millioner kroner av støtten brukes av fylkeskommunen til administrasjon av ordningen.

Ubenyttede midler overflyttet fra tidligere bevilgninger utgjør Kr 186 933,-.

I tillegg fikk Nordland fylkeskommune i juli bevilget Kr. 8 467 000 mill. kr ekstra på bakgrunn av blant annet politiske innspill til regjeringen da fylket er et av de fylkene i landet med lavest bredbåndsdekning. Den ekstra tildeling kom også som resultat av utførte dekningsundersøkelser. 

Nordland fylkeskommunes disponible andel til fordeling i 2023 utgjør dermed like i overkant av 49 millioner kroner totalt.

Fylkesrådet foreslår følgende fordeling av disse midlene:

• Rødøy kommune: 6 160 000 kroner

• Sortland kommune:  12 250 000 kroner

• Vågan kommune: 5 700 000 kroner

• Grane kommune:  2 000 000 kroner

• Hadsel kommune:  5 950 000 kroner

• Bø kommune: 8 855 000 kroner

• Fauske kommune:  3 333 000 kroner

• Gildeskål kommune:  4 809 000 kroner