Cookie Consent by TermsFeed -Det er jo ikke kødd med psykisk helse - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

-Det er jo ikke kødd med psykisk helse

Fylkesråd Kirsti Saxi - Klikk for stort bildeFylkesråd Kirsti Saxi Susanne Forsland YAM er et helsefremmende undervisningsopplegg med mål om å gi ungdommene verktøy for å mestre egne liv. Nå ønsker fylkesråd Kirsti Saxi at alle elevene i videregående skole skal kunne få den samme kunnskapen.

Som første skole i Norge gjennomførte Mosjøen videregående skole undervisningsprogrammet YAM i høst. En internasjonal studie som omfatter mer enn 11 000 ungdommer, viser at YAM reduserte depresjoner, selvmordstanker og handlinger med opp mot 50 prosent.

-Men undervisningsopplegget er ikke spesifikt rettet mot selvmordsforebygging. Dette handler om å gi elevene verktøy for livsmestring, og kunnskap om hvordan man skaper best mulig psykisk helse for egen del, underbygger fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi.

 

Trenger åpenhet og verktøy

Rapporten fra utprøvingen av YAM viser at elevene har en del kunnskap om psykisk helse, uhelse og psykiske lidelser. De lever i en kultur som tilsynelatende er preget av åpenhet der de deler sine vansker gjennom sosiale medier. Influensere snakker åpent om strev og psykiske plager, og filmer og serier berører temaer rundt mental helse. Fylkesråd Saxi mener det er et paradoks at mange ungdommer likevel strever med å søke hjelp til egne utfordringer, i frykt for avvisning, bekymring for å ikke være gode nok, eller å ikke passe inn.

-Nettopp derfor er YAM-programmet en god, ungdomsnær, praktisk og konkret måte å møte disse utfordringene på. Vi vil gi ungdommene verktøy til å håndtere livets opp- og nedturer, sier Saxi.

 

Svært god effekt

Fylkesråd Saxi mener alle skolene bør arbeide likt med temaer knyttet til psykisk helse, og at tilbudet til elevene ikke skal være avhengig av hvor de går på skole.

-Evalueringene viser at av de som har gjennomført programmet, ser vi en reduksjon av nye selvmordsforsøk og alvorlige selvmordstanker med hele 50%. Antallet nye tilfeller av depresjon ble redusert med omtrent 30% hos ungdommene som deltok. Dette programmet virker – og bør gis til alle elevene i Nordland, fastslår Saxi.

 

Ekstern fordel

Tilbakemeldinger fra deltakere på YAM, viser at det er et kvalitetsstempel at programmet ledes av sertifiserte og eksterne instruktører.

-Det er ikke til forkleinelse for den store innsatsen som over år har vært gjort fra kontaktlærere og andre ansatte ved skolene. Men rapporten viser at elevene verdsetter at undervisningsprogrammet gjennomføres av eksterne instruktører. At YAM-instruktørene er eksterne og ikke kjenner elevene fra før gir elevene en opplevelse av trygghet og frihet til å snakke uhindret, og at de tør å si mer, påpeker Kirsti Saxi.

 

Ikke kødd med psykisk helse

Tittelen på rapporten «Det er jo ikke kødd med psykisk helse», er et sitat fra en elev som setter klare ord på at temaet bokstavelig talt er livsviktig. Kirsti Saxi påpeker at YAM skiller seg ut fra tradisjonell undervisning om emnet, og mener at elevene derfor vil huske det de har lært lenge.

-Flere setter ord på at de husker best ting de selv har gjort, og at det å delta i rollespill og dilemmaoppgaver om mental helse derfor er betydningsfullt. Nå handler det om å få programmet rullet ut til alle elevene i de videregående skolene, og å få satt dette i system, avslutter fylkesråd Kirsti Saxi.

 

Om YAM og utprøvinga i Nordland:

 

  • YAM (Youth Aware of Mental Health) er et helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge.
  • YAM ble prøvd ut i videregående skole for første gang i Norge i samarbeid med Mosjøen videregående skole og Mental Helse i oktober 2020.
  • YAM gjennomføres i klassen over fem timer i løpet av tre uker av sertifiserte, eksterne instruktører.
  • I programmet forenes kognitiv, følelsesmessig og erfaringsbasert innlæring for å fremme psykisk helse og forebygge suicidale handlinger, depresjon og dårlig psykisk allmenntilstand. Ungdommene utvikler ferdigheter til å møte livets vanskeligheter.
  • Undervisningen er interaktiv med elevmedvirkning, forelesninger, rollespill, skriftlig materiell og diskusjoner.