Cookie Consent by TermsFeed Drahjelp til Evenes - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Drahjelp til Evenes

Fylkesrådet bevilger tre millioner kroner til samfunns - og næringsutvikling på Evenes. Bakgrunnen er Forsvarets reetablering av flystasjonen, som gir både store muligheter og utfordringer i lokalsamfunnet.

To smilende menn, foran en rød vegg. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik (t.h) sammen med fylkesråd for næring Bjørn Larsen. Thor-Wiggo Skille

– Midlene bevilges til det felles prosjektet «Ringvirknings- og samfunnseffekt prosjekt Evenes kommune», med særlig fokus på å stimulere til boligbygging, samt å tiltrekke seg bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Kan få 450 nye innbyggere

Evenes kommune ønsker å realisere vekstmulighetene i kommunen. På oppdrag for Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Eveneskommune har Menon Economics analysert betydningen av etableringen av den nye flystasjonen ved flyplassen i Evenes og Norges brannskole i Tjeldsund.

Analysen viser at etableringen av ny flystasjon og brannskolen kan legge grunnlaget for om lag 830 nye arbeidsplasser i de to kommunene, med hovedvekt på militært personell. Det ble estimert at dette vil legge grunnlag for en total befolkningsvekst på omkring 1 760 personer i nærområdet. Av disse vil rundt 450 bosette seg i Evenes og 550 i Tjeldsund.

– En slik befolkningsvekst vil ha stor påvirkning på en rekke samfunnsområder, alt fra  boligpolitikk, samfunnsplanlegging og til næringsutvikling, sier fylkesråd for næring Bjørn Larsen.

Går sammen 

Menon-rapporten oppsummeres med noen områdeovergripende anbefalinger for det videre arbeidet i kommunen: Økt boligbygging, bedret samarbeid mellom relevante aktører, fokus på generell næringsutvikling, bredt og aktivt arbeide for å tiltrekke seg arbeidskraft og nye innbyggere (der partnere til ansatte ved Flystasjonen kan være en viktig sysselsettingsgruppe), satsing på kultur og fritidsaktiviteter, samt å utvikle de muligheter som finnes i den geografiske nærheten til Harstad og Narvik.

– Gjennom et felles utviklingsprosjekt ønsker vi å bidra til at kommunen kan gripe mulighetene og finner gode løsninger på utfordringene. Målet må være at Evenes får ny vekst og utvikling gjennom Forsvarets satsing, flere innbyggere og et solid samfunns- og næringsliv som gir bolyst og trivsel, avslutter Svein Øien Eggesvik.