Cookie Consent by TermsFeed – Dropp Nord-Norgebanen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

– Dropp Nord-Norgebanen

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, er tydelig når hun spiller inn svar til høringen om Nord-Norgebanen. – Dropp luftslottene, vi har to andre svært viktige jernbanestrekninger i nord, som det haster med å oppgradere.

Smilende dame i vinterjakke foran en hurtigbåt på hurtigbåtkaia i Bodø - Klikk for stort bildeFylkesråd Marianne Dobak Kvensjø vil ikke bruke penger på luftslott. Thor-Wiggo Skille

I høringssvaret rundt Nord-Norgebanen, som fylkesrådet i Nordland sender over til fylkestinget for behandling, er beskjeden krystallklart.

– Dropp luftslottene. Nord-Norgebanen vil aldri kunne være samfunnsøkonomisk rett å prioritere, og er ikke løsningen på samferdselsutfordringene vi står overfor i Nordland eller Nord-Norge, sier fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø. 

Negativ miljøgevinst

Kvensjø, som også er fylkesrådets nestleder, mener kostnadsbildet og miljøkonsekvensene er så negative at det aldri vil kunne forsvares å bygge en jernbane fra Fauske og nordover. Heller ikke delstrekninger i nord vil ha livets rett, ifølge Kvensjø.

– Vi har to jernbanestrekninger som roper etter utbedringer. Dobbeltspor på Ofotbanen, mange flere krysningsspor på Nordlandsbanen, samt en elektrifisering av Nordlandsbanen, er tiltak som er realistiske og som man kan sette i gang med umiddelbart.

Kostnader inn i evigheten

Og det er en utålmodig fylkesråd som mener regjeringen bør satse i nord, men ikke på Nord-Norgebanen.

– Kunnskapsgrunnlaget viser at det ikke er realisme i å planlegge en jernbanelinje nordover. Da er det vår plikt til å slå dette skikkelig fast, og ikke holde døra på gløtt for et prosjekt som ikke en gang vil gi en miljøgevinst. Heller tvert imot, miljøkostnadene med et slikt prosjekt vil være enorme, i en presset fauna, og med utslipp i anleggsperioden som vil overgå det meste av anleggsvirksomhet. Og hvilken tidshorisont trenger man for å for å tjene inn miljøkostnadene, spør Kvensjø retorisk.

Dobbeltspor og elektrifisering

Kvensjø oppfordrer samtidig regjeringen til å få opp øynene for den enorme verdiskapningen som foregår i nord. Og ber om at næringsveiene prioriteres betydelig høyere. 

– Det gjelder selvsagt vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Men det gjelder som nevnt også de to jernbanene vi har i nord. Disse kan gi stor uttelling, både på lakseeksport som kan gjøres enda mer effektiv, men ikke minst med en miljøgevinst som vil monne i det nasjonale klimabudsjettet, påpeker Kvensjø.

Skuffet over ambisjonsnivået

Fylkesråd Kvensjø etterlyser en tydeligere satsning på eksisterende jernbane, og er skuffet over KVU-en sitt ambisjonsnivå, der det foreslås svært få tiltak på Nordlandsbanen og Ofotbanen, kun i underkant av 15 milliarder kroner i et 40-årsperspektiv.

– Dette utgjør om lag 1 % gitt dagens bevilgninger til nasjonale jernbaneformål for samme tidsperiode, og der jernbanenettet i nord utgjør om lag 18 % av det nasjonale banenettet. Skal vi sikre trygge og effektive transportsystemer, som jernbane, veier, sjøtransport og luftfart, forventer jeg at regjeringen følger opp med økte bevilgninger til Nordland, sier Kvensjø.

Etterlyser beredskap

Hun er også bekymret over at KVU-en i liten grad tar inn over seg den endrede internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen og beredskap.

– Ofotfjorden har en svært viktig rolle, med kobling mellom havna i Narvik og Ofotbanen i en øst-vest-akse. Man kan ikke i dagens Europa velge å se bort fra sikkerhetsperspektivet, når vi planlegger offentlig infrastruktur, avslutter fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø.

Les fylkesrådets forslag til høringssvar her: