Cookie Consent by TermsFeed mot utenforskap - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Felles front mot utenforskap

Fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik og fylkesdirektør i NAV Nordland Cathrine Stavnes undertegnet avtalen, sammen med Hanne Østerdal fra Nordland fylkeskommune og Petter Bugge Richardsen fra NAV Nordland. - Klikk for stort bildeFungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik og fylkesdirektør i NAV Nordland Cathrine Stavnes undertegnet avtalen, sammen med Hanne Østerdal fra Nordland fylkeskommune og Petter Bugge Richardsen fra NAV Nordland. Trond-Erlend Willassen Nordland fylkeskommune og NAV Nordland skrev i dag under på en ny samarbeidsavtale, der felles innsats mot ungt utenforskap er en av de viktigste oppgavene.

- Fylkestinget i Nordland har vedtatt en strategi mot ungt utenforskap og fylkesrådet arbeider med en handlingsplan for ung inkludering. NAV Nordland og Nordland fylkeskommune har et felles samfunnsoppdrag for ung inkludering. Sammen skal vi ta i bruk vår samlede kompetanse og virkemidler for å sikre at unge i Nordland fullfører videregående opplæring og styrker sin tilknytting til arbeidslivet. Som en stor arbeidsgiver vil Nordland fylkeskommune sammen med NAV Nordland se på mulighetene for inkludere og skape arbeidsplasser for unge som av ulike grunner ikke kan stå i heltidsstilling, sier fungerende fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Den nye samarbeidsavtalen skal bidra til å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom NAV Nordland og Nordland fylkeskommune.  Avtalen har følgende mål for samarbeidet:

  • Helsefremmende og inkluderende lokalsamfunn med plass til alle
  • Bidra til at arbeidslivet i Nordland får kvalifisert og etterspurt arbeidskraft
  • Stimulere til utdanning, arbeid og deltagelse i samfunnslivet
  • Full gjennomføring i videregående opplæring
  • Koordinerte og gode tilbud til grupper i fylket med svak og manglende tilknytting til arbeidslivet
  • Samordning av tilbud der partene har felles målgrupper for sitt arbeid
  • Utvikle og etablere en felles struktur for lokale samarbeidsarenaer
  • Felles kunnskap om kompetansebehov og utfordringer i fylket

Fylkesdirektør i NAV Nordland Cathrine Stavnes mener at  samarbeidet med fylkeskommunen er svært viktig for å sikre at flere blir inkludert i arbeidslivet; får fullført videregående opplæring og at vi har felles kvalifiseringstiltak basert på det virksomhetene i Nordland har behov for.

- Vi legger begge vekt på å fylle samarbeidsavtalen med praktisk innhold og tiltak, og har et bredt samarbeid som vi stadig utvikler.

Last ned samarbeidsavtalen (PDF, 180 kB)