Cookie Consent by TermsFeed Fersk rapport viser god løsning for å sikre Beisfjordveien - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fersk rapport viser god løsning for å sikre Beisfjordveien

Utredningen av skredsikringstiltak for fylkesveg 7570, Beisfjordveien, er ferdig. – Rapporten viser oss en god løsning for hvordan vi kan ta kontroll over den rasutsatte strekningen. Det beste av alt er at løsningen kan være raskt på plass, sier fylkesråd for samferdsel, Marianne Dobak Kvensjø.

Portrett av dame foran rød vegg. - Klikk for stort bildeFylkeseråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø, er glad for rapporten som peker på løsninger for å rassikre Beisfjordveien. Thor-Wiggo Skille

Utredningen av skredsikringstiltak for fylkesveg 7570, Beisfjordveien, inkluderer en skredfaglig rapport og ingeniørgeologisk rapport. Det faglige rådet i rapporten er; «Dersom det finnes en sikker og hensiktsmessig plassering av skredtårn, vil løsning med radar, skredtårn og fanggrøft være en kostnadseffektiv løsning som gir god risikoreduksjon og vil forbedre regulariteten på strekningen».

Løser ut skred kontrollert

Skredtårn er en stasjonær installasjon montert i kjente løsneområder for snøskred. Tårnene er ladet med eksplosiver eller gass og kan benyttes for å løse ut skred kontrollert på stengt veg. Hele systemet er fjernstyrt og brukes når skredfaren øker. Stengetiden er normalt 30 minutter under en aksjon av skredkontroll.

– Dette er kjent teknologi som har vært i bruk i mer enn 20 år i Alpene, Canada og USA. I Norge er skredtårn bruk i ti år. Dette er altså en god måte å ta kontroll på skredrisiko. Målet er jo å gi alle som ferdes langs veien en trygghet om at de kan ferdes sikkert, uten fare for at det skal gå ras når de passerer, sier Kvensjø.

Kan stå klar allerede i 2025

Fylkesråden er fornøyd med at rapporten viser en mulighet for å oppnå høy sikkerhet og regularitet med en kostnadseffektiv løsning.

– Rapporten anbefaler at skredtårn utredes videre. Det skal vi gjøre veldig raskt, og i dialog med Narvik kommune, understreker Marianne Dobak Kvensjø

Trippel sikring

Fylkesråden innrømmer at Beisfjordveien har vært en vanskelig sak, og berømmer blant andre Aksjonsgruppa for sikker Beisfjordvei, som har trykket på for å finne sikre løsninger for innbyggerne som daglig ferdes langs den rasutsatte veien.

– Nå har vi radarvarslingssystem på plass. Dette systemet fanger opp bevegelser i fjellterrenget på en god måte, og som gjør at vi får stoppet trafikanter fra å bevege seg inn i området. Med skredtårn tar vi i tillegg selv styring på å utløse skredene, som i tillegg sikres med fanggrøfter poengterer Kvensjø.

Forventer fylkestingets tilslutning

Skredtårn i kombinasjon med radaranlegg og fanggrøfter gir god sikkerhet mot skred, og kan etableres raskt og er svært kostnadseffektivt.

– Forutsatt at vi finner egnet plassering at skredtårn, og at etableringen ikke krever alt for omfattende planprosesser, så vil vi kunne ha denne løsningen etablert allerede innen utgangen av 2025. Jeg forventer at vi klarer å få fylkestinget med på denne prioriteringen når vi går løs på budsjettprosessen senere i høst, sier Kvensjø.

Rask prosess

Rapporten har sett på ulike løsninger for Beisfjordveien, skredtårn, rasoverbygg og tunnel.

– Vi følger anbefalingene i rapporten og vil utrede om det er mulig å plassere skredtårnene hensiktsmessig. Allerede i høst vil dette være avklart. Målet er å sikre folket langs Beisfjordveien på best mulig måte. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig rapport som skisserer mulige løsninger videre, understreker Kvensjø.

35 millioner kroner

Kostnadene for bygging av skredtårn er i rapporten beregnet til rundt 35 millioner kroner. En tunnel koster ti ganger så mye, men ikke minst vil en tunnel ta svært lang tid å få på plass.

– Rapporten peker på at skredtårn-løsningen er nært opp til håndbok-kravene som stilles når man skal bygge ny vei i dag. Da er det naturlig å prioritere slik at vi kan komme i gang med å skredsikre også andre rasutsatte bygder og strekninger. Vi vil med den raske etableringen av skredtårn, skaffe oss gode erfaringer allerede om få år. Det gir oss mulighet til å anvende denne løsningen enda flere steder, noe som vil kunne trygge mange nordlendingene som bor i områder med rasutsatte vegstrekninger, avslutter fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø.

Les hele rapporten her: (PDF, 3 MB)