Cookie Consent by TermsFeed Flyrutene må bedres - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Flyrutene må bedres

Fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø gir en tydelig beskjed til Samferdselsdepartementet når hun nå har sendt innspill på dagens såkalte FOT-ruter, flytilbudet som lyses ut av staten.

Portrett av dame foran rød vegg. - Klikk for stort bildeFylkeseråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø. Thor-Wiggo Skille

Samferdselsdepartementet skal i gang med en utredning av dagens FOT-rutetilbud. Fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø ønsker å gi innspill på ulike problemstillinger tidlig, slik at alle kortene kommer på bordet.
– Staten kan legge bedre til rette for et godt og bærekraftig flyrutetilbud - til det beste for samfunns- og næringsliv i nordområdene. Derfor har Nordland fylkeskommune hentet innspill fra ulike aktører i Nordlandssamfunnet, fra både politiske råd og fra næringslivet, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø.  

Må samsvare med behovene 

Kvensjø mener at både setekapasiteten, rutefrekvensen, rutetidene og tilgjengeligheten må bedres. 
– I arbeidet må man identifisere samfunns- og næringslivets forventinger til både behovene og funksjonen som FOT-rutetilbudet skal løse. I dag samsvarer ikke behovene med tilbudet som gis, påpeker Kvensjø.

Metodikk til besvær

Hun er også tydelig på at metodikken som brukes for transportanalyse av FOT-rutene ikke klarer å fange opp dagens reelle behov.
– Tradisjonelt baserer man seg på en historisk trafikkutvikling som grunnlag for framskrivinger av fremtidig reisebehov. Dermed fanger man ikke opp reelle reisebehov, blant annet fordi man ikke dermed har med at det er et utilstrekkelig flyrutetilbud i dag. Heller ikke fremtidige nye og midlertidige aktiviteter som øker reisebehovet, blir med i vurderingene. Vi har svært mange større bygg- og anleggsvirksomheter på infrastruktur. Vi har økt offshoreaktivitet på Helgeland, vi har store nye bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser, Forsvaret øker sin aktivitet. Det er med andre ord mange nye behov som må tas med når man skal sy sammen fremtidens FOT-ruter, understreker Kvensjø.

Halverte takster

I tillegg må det utredes konsekvenser for at man har halvert maksimaltakstene.
– Mange faktorer påvirker setekapasitetsutnyttelsen. Tilgjengelige flybilletter for ulike avganger, priser på de øvrige flybillettene, og hvordan halveringen av maksimaltakstene treffer lokalbefolkningen. Man bør faktisk se på avbøtende strakstiltak for eventuelle negative konsekvenser som følge av halvering av maksimaltakstene, argumenterer Kvensjø.

Mellomlanding og ekstrautgifter
Av ulike grunner har FOT-rutene sammen med de kommersielle ruter ved stamrutelufthavner ikke klart å gi det tilbudet som burde være en selvfølge.
– Hvordan kan vi unngå reiseomveier, og redusere reisetider og ekstra reiseutgifter til eksempelvis overnattinger. Hvordan kan vi veie antall mellomlandinger underveis mellom stamrutelufthavner opp mot hva dette gjør med rutefrekvens, tilgjengelighet og setekapasitet? Eksempelvis går det mange parallelle fly mellom Trondheim og Bodø. Hver av disse mellomlander enten i Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen eller Mo i Rana, bemerker Kvensjø, som sier hun ikke har svarene, men at alle faktorene må belyses når man nå gjør en gjennomgang av tilbudet.

Nordlandstrikken

For at FOT-rutene er svært viktige for nordlendingene er det ingen tvil om.
– Dette er å sammenlikne med T-banen, trikkene og togene på Østlandet. Dette er vårt kollektivtilbud som binder sammen regioner, og som er viktig for både næringsliv og fritidsreisende nordlendinger på tur ut i resten av Norge eller Europa. Men dette er også viktig for pasienter som skal til og fra et sykehus for en kontroll. Da er det meningsløst å måtte bruke to dager for en reise som kunne vært gjort unna på noen timer, avslutter fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø.