Cookie Consent by TermsFeed – For lang responstid når du trenger hjelp! - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

– For lang responstid når du trenger hjelp!

– Når uhellet er ute, er det ingen som ønsker å vente unødvendig lenge på hjelp, sier Kassandra Petsa, fylkestingsrepresentant for FrP i Nordland. Hun får støtte fra Siv Anita Johnsen Brekke (H) og Lillian Rasmussen (SP) som mener dette er en situasjon som ikke kan fortsette. 

Bilde av tre kvinner inne i en stor konferansesal. - Klikk for stort bildeLillian Rasmussen, Kassandra Petsa og Siv Anita Johnsen Brekke. Trond Erlend Willassen

De tre politikerne krever nå at de akuttmedisinske forholdene i nord må forbedres, og vil gi innspill til stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester.

– Dette er en svært viktig sak for Nordlands innbyggere. Styrking av helseberedskapen må prioriteres. Vi er bekymret for at responstiden er lengre enn nødvendig, og mener det bør jobbes for å få den ned til et minimum. Å sikre folks trygghet er statens kjerneoppgave, og vi ber nå staten om å gjøre det riktige og lytte til våre innspill, sier Petsa. Hun er leder av komiteen som behandler saken før den kommer opp i fylkestinget denne uka.

Nærhet og trygghet

Både nærhet og trygghet er viktige momenter for de tre nordlandspolitikerne.

– Befolkningen i Nordland skal føle trygghet gjennom å kunne få rask og riktig hjelp fra den akuttmedisinske beredskapen. Det er derfor viktig å ha en desentralisert sykehusstruktur og en styrket akuttberedskap som gir alle innbyggere forsvarlig og trygg behandling på sykehus, sier Johnsen-Brekke. Hun mener dette også bidrar positivt i rekrutteringen av alle yrkesgruppene i helsevesenet.

Må også gjelde i psykiatrien

– Kravet til god nok beredskap må også gjelde psykiatriske pasienter som skal transporteres med ambulanse, fortsetter Rasmussen. Hun peker på at psykiatriske pasienter i dag ikke får et likeverdig, forsvarlig og godt nok behandlingstilbud, og at sikkerheten må ivaretas bedre under transport. Hos FrP, Senterpartiet og Høyre er målet krystallklart: Å gjøre hverdagen tryggere for innbyggerne i Nordland. 

Mangel på fastleger

De tre partiene peker også på mangelen på fastleger.

– En av de store utfordringene som gjelder over hele landet er mangelen på fastleger, men i distriktene er det enda vanskeligere å få nok fastleger. En styrking av de prehospitale tjenestene er forebyggende og kan gi mindre press på spesialist- og akuttmedisinske tjenester, mener Johnsen-Brekke. Mangelen på fastleger er også noe som bekymrer Rasmussen.

– Det er mangel på fastleger i enkelte kommuner i Nordland, og vi ser at det blir vanskeligere å rekruttere. Dette er ikke bare et problem i vårt fylke, men i hele landet. Vi mener derfor at nasjonale myndigheter må ta et stort ansvar for å øke rekrutteringen av fastleger, spesielt i distriktene, avslutter hun.