Cookie Consent by TermsFeed Frivillighetssamarbeid skal bygge samfunn - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Frivillighetssamarbeid skal bygge samfunn

Portrett av mann som står foran grafittivegg - Klikk for stort bildeFylkesråd Christian Torset Susanne Forsland

Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge har gått sammen om en intensjonsavtale. – Frivillighetsarbeidet er en hjørnestein i samfunnet vårt. Dette må fylkeskommunen bygge opp under, sier fylkesråd Christian Torset. 

Frivillighet Norge er samarbeidsforumet for frivillige organisasjoner. De skal aktivt fremme frivilligheten og de frivillige organisasjonenes interesser i samfunnet.

– Og de arbeider aktivt for å stimulere til økt frivillig innsats til beste for den enkelte og samfunnet. Sammen kan vi bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeidet i Norge, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Stimulerer til mangfold

Intensjonsavtalen som skal bidra til et tettere samarbeid mellom Frivillighet

Portrett av mann med briller og grå skjorte - Klikk for stort bildeGeneralsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen Frivillighet Norge

Norge og Nordland fylkeskommune, har blant annet mål om å styrke bredden av frivilligheten i fylkeskommunen og i kommunene. I tillegg skal avtalen stimulere til et mangfold av inkluderende organisasjoner og mer aktivitet i frivillige organisasjoner regionalt og lokalt. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen er opptatt av at kommunene utarbeider lokal frivillighetspolitikk og strategi, og da i dialog med frivilligheten.

– Frivilligheten har viktige merverdier som gagner hele samfunnet vårt.  Ved at offentlig og frivillig sektor jobber tettere sammen, kan vi løfte opp hvor viktig det frivillige arbeidet er i vår samfunnsstruktur. Det kan bidra til å bevisstgjøre både kommuner, politikere og frivillige organisasjoner, poengterer Johnsen.

Inkludering

Johnsen er opptatt av at de frivillige organisasjonene også gjør en viktig jobb for å forebygge ensomhet og skape inkludering i samfunnet. 
–  Samarbeidet er også med på å konkretisere fylkeskommunens frivillighetsstrategi. Begge parter ønsker helt konkret å styrke frivillig sektor, slik at det frivillige arbeidet fortsatt skal kunne bidra til sterke og levende lokalsamfunn, underbygger Johnsen.

Frivillighetsstrategi

Frivillighet Norge bidro i utarbeidelse av Nordland fylkeskommunes frivillighetsstrategi, og har stilt som foredragsholder på webinarer og konferanser i regi av fylkeskommunen flere ganger.

– Fylkeskommunens frivillighetspolitikk skal være en pådriver i organiseringen av frivilligheten i kommunen, også frivilligsentralene. I denne pådriverrollen, vil et samarbeid med Frivillighet Norge være positivt, underbygger Torset.

Fra ord til handling

I forslag til Handlingsprogram 2023 til regional folkehelseplan er det foreslått å styrke kunnskapsgrunnlaget om frivilligheten i Nordland. Frivillighet Norge vil være en viktig sparringspartner i dette arbeidet.

– Det handler blant annen om rekruttering og inkludering av flere i de frivillige organisasjonene. Et område som ble aktualisert etter pandemien, der det oppleves stor nedgang både i antall frivillige og av deltakere inkludert i regi av frivilligheten, avslutter fylkesråd Christian Torset.