Cookie Consent by TermsFeed Ta ansvar for naturen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

– Fylkeskommunen må ta ansvar for naturen

Det blir større oppmerksomhet rundt nedbyggingen av natur i Norge. Nå vil Miljøpartiet De Grønne at fylkeskommunen skal vektlegge naturverdiene sterkere i sitt arbeid. – Nordland fylkeskommune er nødt til å gjøre sitt for å stanse naturtapet, sier fylkestingsrepresentant Håkon Møller.

Foto: Portrett av mann meg skjegg, hvit skjorte og mørkeblå dressjakke. - Klikk for stort bildeHåkon Møller. Thot-Wiggo Skille

Hvordan kan fylkeskommunen bidra til å stanse naturtapet i Nordland?

Det spørsmålet stiller Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på Nordland fylkesting, i en interpellasjon på fylkestinget denne uken. Møller viser til at store arealer i kommunene planlegges bygd ned, samtidig som Norge har forpliktet seg til å bevare og reparere mer natur.

– Vi er vant til å se på jomfruelig natur som en ubegrenset ressurs vi kan forsyne oss av når vi trenger det. I møte med klimaendringer og et dramatisk tap i artsmangfold er hele samfunnet nødt til å tenke nytt, sier Møller.
Nå utfordrer han fylkesrådet på naturpolitikken.

– Et eller annet sted går det ei grense for tap av natur, også i Nordland. Nå må vi våge å diskutere hvor den grensa skal gå.

– Fylkeskommunene sitter med nøkkelen

I det siste har flere offentlige utredninger tatt til orde for at fylkeskommunene skal gis en viktigere rolle når det gjelder å bevare natur. Naturrisikoutvalget, som la frem sine anbefalinger forrige uke, mener bedre samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og stat er viktig for at næringslivet og samfunnet for øvrig skal skjermes for økt risiko knyttet til tap av natur.


– Fylkeskommunen spiller en viktig rolle i å koordinere og rådgi kommunene i deres arealplanlegging. Men vi må også våge å sette nye, overordna mål for naturen i Nordland, sier Møller.

Han mener begreper som arealnøytralitet og naturnøytralitet må drøftes i fylkeskommunens kommende plan for arealforvaltning.
– Flere nordlandskommuner går nå foran og setter seg ambisiøse mål for bevaring av natur. Den nye planen kan hjelpe kommunene i sitt arbeid, men da må også fylkeskommunen tenke nytt om naturens egenverdi, sier Møller.