Cookie Consent by TermsFeed Går for oppstart Glombergan i 2026 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Går for oppstart Glombergan i 2026

Fylkesrådet vil starte den omfattende oppgraderingen av fylkesveg 17 mellom Ørnes og Glomfjord. -Tre parseller blir tatt, og vi starter allerede i 2026, sier fylkesråd Lise Henriette Rånes.

Dame i rutet jakke foran rød vegg - Klikk for stort bildeFylkesråd Lise Henriette Rånes er godt fornøyd med at fylkesveg 17, Glombergan nå skal oppgraderes. Thor-Wiggo Skille

I tråd med prioritering i Regional transportplan, foreslår fylkesrådet en omfattende oppgradering av fylkesveg 17 fra Ørnes til Glomfjord. Utbyggingen vil innebære oppgradering av de tre parsellene Spildra – Eidbukt, Neverdalen – Selstad og Glombergan – Setvikdalen.

– Vi har mål om å få sendt reguleringsplanene til behandling allerede høsten 2024, forteller fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Henriette Rånes.

Øker bevilgningene

Nordland fylkeskommune gjennomførte et åpent informasjonsmøte på Ørnes allerede i oktober. Fylkesråd for finans og organisasjon, Anette Åbodsvik Bang, skjønner at det er stor interesse for prosjektet, og håper behandlingen av både reguleringsplaner og bompengesøknader skal gå raskt, en forutsetning for at prosjektet kan starte opp i 2026.

Portrett av Amalie Bang, dame foran rød vegg - Klikk for stort bildeFylkesråd for finans og organisasjon, Anette Åbodsvik Bang. Thor-Wiggo Skille

– I gjeldende økonomiplan ligger prosjektet inne med 130 millioner kroner. Nå øker vi denne summen til 325 millioner kroner, i økonomiplanen som vi legger fram i slutten av uka, røper fylkesråd Bang.

Planleggingen er i gang

Hun er fornøyd med at man nå har funnet rom for å holde trykket oppe på dette viktige vegprosjektet.

– Nordland fylkesting har vedtatt prinsippvedtaket for bompengefinansiering av et samlet prosjekt. Også Meløy kommune har gjort det samme prinsippvedtaket. Det gjør det veldig greit når vi nå setter i gang, at det er politisk enighet i dette prinsippet, påpeker Bang.

Høy prioritet

Kostnadsoverslagene for prosjektet er basert på gjeldende reguleringsplaner, og inneholder naturlig nok noe grad av usikkerhet.

– Likevel er vi tydelig på at vi nå går i gang med dette prosjektet, som er høyt prioritert av fylkestinget gjennom Regional transportplan. Nå gleder vi oss til å sette i gang, underbygger fylkesråd Rånes.

Grønn anleggsperiode

Med prosjektets beliggenhet og nærhet til alternative energikilder, mener Rånes det skal være mulig å kunne gjennomføre en utslippsfri anleggsperiode.

-Det må vi selvsagt komme tilbake til når detaljene er på plass. Men det ligger i alle fall som en ambisjon, avslutter fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Henriette Rånes.