Cookie Consent by TermsFeed Får 6,9 millioner til bredbånd - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Gildeskål får 6,9 millioner kroner i bredbåndsmidler

Hus og fjell. - Klikk for stort bildeFra Inndyr. Erik Veigård

- Kommunen prioriterer områdene Horsdal-Hammaren, Arnøyene, Sørfinnset / Sørfjorden, Kjøpstad, Skjelvika, Nordfjorden (Nygårdsjøen, Saura, Ertenvåg) og Øyjorda-Nordsandnes, sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Nordland fylkeskommunen har ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd i 2022. Midlene gi støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

–Det er stort behov for høyhastighetsbredbånd i spredtbygde strøk. Bredbånd er helt nødvendig for blant annet havbruk og landbruk og for industri og næringsutvikling i distriktene. Det er også avgjørende for at folk skal få god tilgang til offentlige digitale tjenester, og velfredsteknologi i distriktene. De krisene vi har vært og er inne i nå de siste årene, viser tydeligere enn noen gang hvor viktig den digitale infrastrukturen har blitt for oss alle, sier Haukland som i denne fordelingsrunden tildeler i overkant av 49 millioner kroner til bredbåndstiltak i hele Nordland.

Det er viktig at den statlige støtten til bredbåndsutbygging følges opp med lokale tilskuddsmidler.

– Dette er nødvendig for at prosjektene kan finansieres og realiseres, sier fylkesråden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for å kunne få støtte til utbygging av bredbånd.

Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin siste undersøkelse. For 2022 er fordelingsnøklene og den økonomiske rammen slik at Nordland fylke har fått tildelt i overkant av 40 millioner kroner, i tillegg brukes nå en rest rest fra fjoråret

Midlene til bredbåndsutbygging i Nordland for 2022 fordeles slik:

Fordeling av bredbåndsmidler 2022

Fordeling av bredbåndsmidler 2022
Kommune Ant. husstand. Omsøkt beløp Innvilget beløp Lokal medfinansiering Tot. prosjektkostnader
Andøy 115 3 640 000,00 3 640 000,00 1 560 000,00 5 200 000,00
Leirfjord 187 16 157 400,00 16 157 400,00 9 924 600,00 26 082 000,00
Dønna 93 5 000 000,00 5 000 000,00 3 400 000,00 8 400 000,00
Lurøy og Rødøy 75 5 310 000,00 5 310 000,00 5 340 000,00 10 650 000,00
Hattfjelldal 15 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00
Alstadhaug 56 3 580 000,00 3 580 000,00 3 150 000,00 6 730 000,00
Gildeskål 456 6 870 089,00 6 870 089,00 18 365 570,00 25 235 659,00
Vega 4 1 190 000,00 1 190 000,00 510 000,00 1 700 000,00
Rødøy 53 4 550 000,00 4 550 000,00 1 950 000,00 6 500 000,00
Lurøy  13 516 000,00 516 000,00 417 000,00 933 000,00
Beiarn 9 600 000,00 450 000,00 150 000,00 600 000,00
Sum: 1076 49 413 489,00 49 263 489,00 48 767 170,00 98 030 659,00