Cookie Consent by TermsFeed Gir 3,6 millioner kroner til Lofoten De Grønne øyene - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Gir 3,6 millioner kroner til Lofoten De Grønne øyene

www.nordnorge.com, foto: Bård Løken Bård Løken

Fylkesrådet gir tilskuddet på 3,6 millioner kroner til programutvikling over treårsperioden 2022-2024. – Dette prosjektet er på mange måter et fyrtårn i den grønne omstillingen i Nordland, sier fylkesråd Christian Torset.

Lofoten De grønne øyene 2030 er et helhetlig utviklingsprogram for regional grønn omstilling i Lofoten. Programmet er et samarbeid mellom Lofotrådet og næringslivsaktører i Lofoten, som har utarbeidet en tiårig vekststrategi og et veikart for hvordan Lofoten skal bli et lavutslippssamfunn.

-Visjonen er at framtidas Lofoten skal drives på fornybar energi og være et attraktivt sted å bo, og med et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Det favner en hel region, og svært mange deler av samfunnet, påpeker

Mann i blå jakke som plukker søppel på strand - Klikk for stort bildeChristian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø Susanne Forsland

fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Nasjonal pilot

Fylkesrådet gir tilskudd på 3,6 millioner til programutvikling over treårsperioden 2022-2024. Torset mener at med dette bidrar Nordland fylkeskommune til å svare ut både regionale, nasjonale og internasjonale klimamål.

– På mange måter er dette en nasjonal pilot for regional grønn omstilling som vil gi overføringsverdi til øvrige regioner i Nordland og resten av landet, underbygger Torset.

Sirkulær økonomi

Svein Eggesvik - Klikk for stort bildeSvein Eggesvik Susanne Forsland

Fungerende fylkesrådsleder Svein Eggesvik mener det haster for Nordlandssamfunnet å få på plass et grønt skifte og overgangen til en mer sirkulær økonomi.

– Klimaendringene er vår tids største utfordring, og skal vi nå målene vi har satt oss, både globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, må fylker og kommuner være aktive parter med konkrete tiltak. Programmet Lofoten De grønne øyene er svært konkret, argumenterer Eggesvik.

Store ambisjoner

Lofotrådets politiske leder Elisabeth Mikalsen, som også er ordfører i Røst kommune, mener det har vært gode prosesser i utarbeidelsen av Veikartet for Lofoten, med god forankring i kommunene og næringsliv i regionene.

– Vi har store ambisjoner og konkrete forslag på bordet for veien videre. At vi nå får støtte fra Fylkeskommunen for å sette inn flere ressurser i arbeidet med grønn omstilling av Lofoten, betyr enormt mye, sier Elisabeth Mikalsen.

Momentum i tida

Administrerende direktør i energiselskapet Lofotkraft, Arnt Winther og reiselivssjef i Destination Lofoten, Line R. Samuelsen, begge partnere i Lofoten De grønne øyene, er veldig fornøyde med en fylkeskommunal støtte til felles satsing på grønn omstilling av hele Lofoten.

- Dette viser at vårt proaktive arbeid med utvikling og forankring av målsetninger for lavutslippssamfunnet Lofoten er en riktig måte å jobbe på, underbygger Winther, og får støtte fra Samuelsen.

- Dette gir oss bedre mulighet til å utnytte momentum i tida, bekrefter reiselivssjef Samuelsen.

Sammen med fylkeskommunen

Flere av områdene som inngår i veikartet, berører Nordland fylkeskommunes arbeidsområder.

– Det vil derfor legges opp til et tett samarbeide også på operativt nivå mellom de enkelte fagområdene i fylkeskommunen og programmet, avslutter fylkesråd Christian Torset. 

Ung medvirkning

Lofoten De grønne øyene 2030 sikter inn i framtida. Fylkesråd Torset er derfor opptatt av at ungdommenes stemmer kommer med i programmet.

-Vi er opptatt av gode medvirkningsprosesser og er særlig opptatt av å inkludere ungdommen. Nordland skal være ungdommenes fylke og jeg ser det som en styrke at programmet har en egen satsing på ungdomsmedvirkning, avslutter Torset.

Tema og aktiviteter som planlegges er blant annet:

  • Etablere nullutslipps transportsoner i Lofoten og til og fra Lofoten.
  • Etablere Lofoten som en nasjonal pilot for bærekraftig, lavutslipps reisemål for framtida.
  • Etablere et lavutslipps kystfiske i Lofoten, med utvikling av landstrømanlegg og smart infrastruktur for lading av fartøy.
  • Stimulere til at matprodusenter reduserer klimautslipp fra egen virksomhet gjennom å ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger.
  • Legge til rette for Lofoten som testarena for grønn innovasjon i luftfarten, og at lavutslipps luftfart skal være en betydelig driver for grønt reiseliv.
  • Arrangere dialogmøter, innbyggerverksteder, kompetansekurs, bidra til etablering av næringsklynger, sørge for god kontakt med FoU-miljøer med mer, for utvikling av prosjekter og samarbeid for grønn vekst og måloppnåelse i Veikartet.