Cookie Consent by TermsFeed Hydrogendrevne hurtigbåter vil revolusjonere det maritime grønne skiftet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Hydrogendrevne hurtigbåter vil revolusjonere det maritime grønne skiftet

Fremtidens hurtigbåt er et samarbeid mellom de fire fylkeskommunene Vestland, Trøndelag, Nordland og Finnmark. Nå er teknologivinningen kommet til et avgjørende punkt i valg for veien videre. 

Portrett av smilende mann i skjorte og dressjakke, dus bakgrunn - Klikk for stort bildeRolf Ole Jensen er prosjektleder for Fremtidens hurtigbåt. DNV

Prosjektet Fremtidens hurtigbåt er støttet av Klimasats, og er et gjennomgående prosjekt helt fra skissestadiet til fullverdige båter som opererer i minimum 30 knops fart i ordinær hurtigbåttrafikk.  

– Hurtigbåttransport er avgjørende for effektive bo- og arbeidsmarkeder langs kysten. Utslippene fra hurtigbåtene er i dag høye, men gir samtidig store muligheter for klimakutt, sammenlignet med andre transportformer. For lokale og regionale utslipp, så er nullutslipp på hurtigbåtene veldig viktig, sier prosjektleder Rolf Ole Jensen. 

Hydrogen er en av løsningene 

Hurtigbåter har vesentlig høyere energiforbruk og klimagassutslipp enn busser og ferger. Elektrifiseringen av ferge og buss er godt i gang, men det grønne skiftet henger betydelig etter, når det kommer til hurtigbåter.   

– Fremtidens hurtigbåt har hatt to løp. Det ene er hurtigbåter med energieffektivt design og det andre er hurtigbåter med hydrogen som energibærer, forteller Jensen.

Hurtigbåter med hydrogen som energibærer  

Designfasen ble startet i 2021, og ble nylig offisielt avsluttet. To leverandører har levert innovative design på hurtigbåtkonsepter med hydrogen som energibærer. Nå gjenstår det å få bygget fartøy som kan være piloter i uttesting og overgang til ordinær rutetrafikk. 

– Hydrogen er best egnet for de lange rutene med stor passasjerkapasitet, forklarer Jensen.  

Under et nylig avholdt hydrogenseminar, arrangert av de fire fylkeskommunene, fikk de to leverandørene presentere sine design. 

– Begge disse designene har fått midlertidig sikkerhetsgodkjenning fra Sjøfartsdirektoratet, sier Jensen. 

ESNA  

Modellbilde av hurtigbåt i Bodø havn. - Klikk for stort bildeFremtidens hurtigbåt på hydrogen kan se slik ut. Illustrasjon

Deres forslag til hurtigbåtdesign med hydrogen som energibærer er basert på SES, surface effect ships- teknologi. Dette er fartøy som bruker luftputer til å løfte skroget delvis ut av vannet, noe som bidrar til lav motstand og god bevegelse. Dette designet er med på å få ned energiforbruket. Båten de presenterte har de valgt å kalle The Arctic tern. 

– Skrogformen er designet for ekstremt lav motstand, noe som gir gode sjøegenskaper og minimalt med sjøsprut i høy fart.  Overbygget er designet for lav luftmotstand og vindgenerert støy. Hydrogenområdet skal være bak, og passasjerområdet foran, forklarer Nere Skomedal, designer i ESNA.

Romslig båt 

ESNA-båten skal ha plass til 275 passasjerer, med 174 på hoveddekk og 101 i salongen. Båten vil være 38 meter lang, 15,2 meter bred, og er holdt så kompakt som mulig. 

– Båten kan ha en maksfart rundt 40 knop, og en servicefart på 35 knop. Rekkevidden er hele 160 nautiske mil, sier Skomedal.

TECO 2030 og Umoe 

Også TECO 2030 og Umoe har i samarbeid utviklet et design basert på SES-teknologi. 

– Designet vårt har to faste sideskrog, med skjørt foran og bak. Vi bruker viftesystemer for å blåse opp en luftpute som gjør at båten løftes ut av vannet. Dette gir lavere energiforbruk, forteller Fredrik Aarskog, direktør for forretningsutvikling i TECO 2030. 

Lav vekt og stor passasjerkapasitet 

Modell av hurtigbåt på sjøen. - Klikk for stort bildeFremtidens hurtigbåt på hydrogen kan se slik ut. Illustrasjon

TECO 2030 og Umoe har utviklet en kompakt brenselscellemodul med lav vekt som er ekstra relevant for hurtigbåter som er veldig vektsensitive. 

– Gjennom prosessen har vi startet med å oppfylle de maritime kravene, for så å optimalisere produktet.  

TECO har gjort en del forbedringer sammenliknet med det som fantes i markedet fra før, noe som gjør teknologien bedre tilpasset hurtigbåtsegmentet. 

– Denne båten er 35 meter lang, har en topphastighet på 45 knop og rekkevidde på over 200 nautiske mil. Båten kan ha opptil 280 passasjerer, sier Aarskog. 

– Staten må på banen 

Smilende mann med mørkt hår. - Klikk for stort bildeFylkesdirektør i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal, er leder i styringsgruppa for Fremtidens hurtigbåt. Thor-Wiggo Skille

Nå er prosjektet Fremtidens hurtigbåt kommet til et punkt der fylkeskommunene er avhengig av statlig medfinansiering for å få fullført prosjektet. Leder i styringsgruppa for fremtidens hurtigbåt, Odd Inge Bardal, vil ha staten med videre for å sikre framdrift. 

– Hurtigbåten er jo det eneste alternative transportmidlet for svært mange øyområder langs kysten. Med nye, utslippsfrie hurtigbåter vil vi sikre en effektiv og miljøvennlig transport for store bo – og arbeidsmarkedsregioner, langs vår langstrakte kyst, avslutter Odd Inge Bardal, leder i styringsgruppa for fremtidens hurtigbåt.