Cookie Consent by TermsFeed –Ingen bønder, ingen mat, ingen fremtid! - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

–Ingen bønder, ingen mat, ingen fremtid!

– Situasjonen i landbruket er kritisk mange steder, sier gruppeleder for Senterpartiet i Nordland fylkesting, Kim Haugan Schei. Han viser til parolen «No farmers, no food, no future” som har bredt om seg, og mener det er viktig at befolkningen tar innover seg viktigheten av et levende landbruk.

Bilde av mann med briller, dressjakke og grønt slips, og kvinne med lyst hår. - Klikk for stort bilde

Nordland fylkesting skal under fylkestinget denne uka komme med innspill til årets forhandlinger for jordbruket. Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom staten, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. For Senterpartiets fylkestingsgruppe er dette en viktig sak, ikke minst sett i lys av siste tids aksjoner både i Europa og hjemme i Norge, påpeker Schei. 

– Bønder i Europa har gjennom store demonstrasjoner prøvd å synliggjøre den ekstremt vanskelige situasjonen de står i, særlig økonomisk. Det mobiliseres også i Norge, for også her er landbruket i en svært presset situasjon, sier gruppelederen.

Like god lønn som andre yrkesgrupper

Fylkestingsrepresentant Kari Anne Bøkestad Andreassen trekker frem et par av punktene som fylkesrådet har foreslått, og som hun håper fylkestinget slutter seg til.

– Vi krever at inntektsutjevningen mellom landbruk og andre næringer faktisk oppfylles, dette er kritisk for landbruket både i Nordland og resten av landet, sier Andreassen. Hun mener det også er svært viktig å sikre nok midler til Innovasjon Norge, slik at bønder i Nordland kan foreta helt nødvendige investeringer i tida som kommer.

Trenger flere veterinærer

Gruppeleder Schei viser samtidig til at den sårbare veterinærsituasjonen er tema for fylkestinget, og mener nasjonale myndigheter her må ta et større ansvar.

– Husdyrprodusenter er avhengige av god veterinærdekning for å sikre dyrehelsa og -velferden, og det er store utfordringer i mange kommuner. Veterinærvaktordningen må styrkes, kommuner må gjøres i stand til å ivareta sitt lovpålagte ansvar også på dagtid, og vi må få på plass gode ordninger for bedre rekruttering, sier Schei, som selv driver med sau i Hattfjelldal.

Sauer er ålreite dyr

Sauer er ålreite dyr, mener partifelle Andreassen, som er bekymret for den sterke nedgangen i sauenæringa i Nordland. 

– Landbruk sikrer bosetting og infrastruktur i distriktene. Dette er viktig også for sikkerhet og beredskap. Nedgangen i saueproduksjonen i Nordland er spesielt kritisk, og vi må tørre å ta i bruk nye markeder for å sikre vekst og verdiskaping lokalt, mener Andreassen, som selv er engasjert i prosjekter relatert til dette.

Felles ansvar

Schei og Andreassen mener at både lokale, regionale og nasjonale myndigheter må ta ansvar for å styrke landbruket, men den øvrige befolkningen må også ha en større bevissthet hvordan ting henger sammen. 

– Takket være Senterpartiet har vi hatt to rekordhøye jordbruksoppgjør, men vi ser at dette ikke er nok. Den største muligheten til å snu situasjonen ligger hos forbrukerne, sier Schei, og får støtte fra Andreassen.

– Velg norsk, velg produkter basert på råvarer fra Nordland, tenk over hvor maten din kommer fra. Vi er helt avhengige av en større bevissthet rundt dette, dersom landbruket skal berges. Ingen bønder, ingen mat, ingen fremtid!