Cookie Consent by TermsFeed Nordland inn i nasjonalt klimanettverk - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Inn i nasjonalt bærekraftsnettverk 

Fylkesrådene Kirsti Saxi og Linda Helen Haukland. Bildet er tatt i Sandnessjøen. Susanne Forsland - Fylkesrådets ambisjon er å bidra til at Nordland skal vise at det er mulig å bygge velferd og velfungerende samfunn og samtidig redusere klimagassutslippene. Det nasjonale bærekraftsnettverket vil gi nye arenaer for samarbeid innen bærekraftstenking, både for frivilligheten, næringslivet og det offentlige, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.  

Nordland fylkeskommune blir nå formelt en del av det nasjonale Bærekreftsnettverket, som er en lærings- og samarbeidsarena for norske kommuner og fylkeskommuner Bærekraftsnettverket er et samarbeid om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn. 

Målet for nettverket er å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling og bidra til å oppnå FN sine bærekraftsmål innen 2030.  

Arbeidet i nettverket vil ha flere former: lokale og regionale utviklingsprosjekt, ledelses- og organisasjonsutvikling, samarbeid med næringslivet, involvering av innbyggere og lokale prioriteringer som setter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft høyere på dagsorden.  

Samarbeider med FN 

Bærekraftsnettverket samarbeider med FNs program for smart og bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn, United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) og er plukket ut som det første kommunebaserte implementeringsprogrammet av sitt slag i verden. 

Utgangspunktet for etableringen av Bærekraftsnettverket var utarbeidelsen av Stavangererklæringen i 2019, som sier at kommunene og fylkeskommunene vil samarbeide med FN for:   

·        å gi alle kunnskap om status på bærekraftsmålene i sitt lokalsamfunn  

·        å utvikle planer for samfunnsutvikling som viser hvordan vi skal nå bærekraftsmålene  

·        å mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia som bidrar til bærekraftig utvikling  

·        å måle og evaluere effekten av innsatsen 
 Nettverket er forankret i dette felles verdigrunnlaget (Stavangererklæringen), målinger og data på lokal bærekraft, samt et felles rammeverk for å systematisere det lokale utviklingsarbeidet på tvers av aktører og aktiviteter som påvirker muligheten for lokal utvikling. 

Stor miljø-aktør  

Fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Kirsti Saxi, mener at samarbeidet i klimanettverket er naturlig og viktig 

- Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikk i fylket med buss og båt, og  driver også de  videregående skolene. Vi er en stor offentlig innkjøper, og vi bygger bygg, vei og infrastruktur. Derfor er det naturlig at vi går inni dette nettverket, sammen med andre fylkeskommuner og kommuner. Her kan vi både få ny kunnskap og gode ideer til hvordan vi kan bli enda bedre på miljø og bærekraft, sier hun.