Cookie Consent by TermsFeed Løftet læreplassgaranti og ung inkludering - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Løftet læreplassgaranti og ung inkludering

Fylkesråd for kompetanse og utdanning, Elin Dahlseng Eide, deltok i dag på regjeringens toppmøte for gjennomføringsreformen i videregående skole. - Det var viktig å løfte frem våre erfaringer med læreplassgaranti, ung inkludering og satsing på voksne elever, sier Dahlseng Eide.

Til stede på møtet var både statsråd Tonje Brenna og statssekretær Halvard Hølleland, samt politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunene i hele landet.

Læreplassgaranti

Når regjeringen nå jobber med mer å breie ut fullføringsreformen er det viktig at de også ser til våre erfaringer som første fylke som innførte en egen læreplassgaranti, sier Eide.

- Et av de viktigste grepene for å øke gjennomføring i videregående skole er å sikre at elevene får en læreplass å gå til etter to år på skolebenken..

Ung inkludering

 Også her har Nordland fylkeskommune gått foran både ved å utarbeide en egen strategi, men også med å ha et bredere samarbeid med en rekke statlige aktører for å forebygge ungt utenforskap.

Voksnes læring

Flere voksne i Nordland har ikke fullført eller fornyet sin grunnutdanning, noe som kan være en barriere for starte på en ny utdanning. Mange voksne kjenner heller ikke til hvilke opplæringsmuligheter som tilbys. Slik kan vi ikke ha det, voksne er en uvurderlig ressurs for arbeidslivet i Nordland! Derfor har vi lagt fram en gen strategi på området,  «Kompetanseløft for voksne 2022-2024», sier Dahlseng Eide.