Cookie Consent by TermsFeed Må ha nasjonalt forbud mot kryptosenter - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Må ha nasjonalt forbud mot kryptosenter

Datasenter som utvinner kryptovaluta må forbys gjennom nasjonalt lovverk.

Mann med mørkt hår, mørke briller, mørk genser og svart dressjakke ser på PC og står ved en talerstol. - Klikk for stort bilde Trond-Erlend Willassen

Det mener gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Nordland, Arne Ivar Mikalsen, som har flertallet i fylkestinget i ryggen i denne saken.

–Datasenter som utvinner kryptovaluta gir få arbeidsplasser, og bruker opp strømkapasiteten som kunne gått til næring som skaper langt flere arbeidsplasser, sier Mikalsen. Han mener det allerede er for mange som har fått lov å etablere seg, og at de ikke lenger bør få anledning til det.

Lave strømpriser på godt og vondt

På grunn av lave strømpriser og kraftoverskudd er det i Nordland relativt stor interesse fra aktører som utvinner kryptovaluta. Dette er aktører som har kapital, er klare til å etablere seg raskt og tilfredsstiller de fleste krav til å kunne etablere seg raskt. Gruppelederen er derfor bekymra for at disse aktørene etablerer seg før næringer som har mer å tilføre lokalmiljøet.

–Tilknytningsplikten og nettselskapets nøytralitetsplikt gir disse aktørene lik rett som alle andre til å få tatt ut strøm fra kraftnettet. Det må det bli en endring på, konstaterer han.

Verden har endret seg kraftig

Regjeringen har nå datasenterstrategien til gjennomgang, etter en kraftig endring i verdenssituasjonen de siste årene.
–Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er kraftig endret, kraftsituasjonen er svært krevende, og behovet for datakraft øker i takt med økende digitalisering. I Nordland er kapasiteten  begrenset. Vi risikerer at kryptosenter i realiteten bremser eller blokkerer ny industri og grønn omstilling i Nordland. Derfor må vi få et nasjonalt forbud mot slike senter, krever Mikalsen.

Midlertidig løsning

Venstrepolitikeren mener også at kommunene selv bør få prioritere hvilke aktører som skal tildeles kapasitet i strømnettet, ut fra samfunnsmessige kriterier. Det er også andre tiltak han gjerne vil ha på plass snarest mulig.
–Det kan stilles krav til gjenvinning av overskuddsvarme, slike datasenter kan få særskilte støykrav, og det vil være fornuftig å gjøre nødvendige lovendringer som styrker det lokale selvstyret. Slik kan kommunene selv forby eller regulere datasenter som utvinner kryptovaluta, sier Mikalsen, som fikk flertallet av representantene i Nordland fylkesting i ryggen i denne saken.

En uttalelse om dette blir oversendt Regjeringen fra fylkestinget snarlig. Den kan du lese under:

Vi trenger et nasjonalt forbud mot datasenter som utvinner kryptovaluta

Den 28. September kunngjorde Regjeringen at de ville revidere datasenterstrategien for å møte framtidas utfordringer. Siden Solbergregjeringen la frem den forrige datasenterstrategien har verden endret seg radikalt – den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, kraftsituasjonen er svært krevende og det stadig økende behovet for datakraft i takt med økende digitalisering. 

På grunn av lave strømpriser og kraftoverskudd er det i Nordland stor interesse fra aktører som utvinner kryptovaluta. Dette er aktører som har kapital, er klare til å etablere seg raskt og tilfredsstiller de fleste krav til modenhetsvurderingene jmf. kraftleveranse. Tilknytningsplikten og nettselskapets nøytralitetsplikt gir disse aktørene lik rett som alle andre til å få tatt ut den ønskede effekten fra kraftnettet.

Transmisjonsnettet i store deler av Nordland har et lavere spenningsnivå enn andre steder i landet, og kapasiteten er begrenset. Dette betyr at aktører kan beslaglegge all ledig kapasitet i transmisjonsnettet og dermed bremse eller blokkere ny industri og grønn omstilling i Nordland. Nordland fylkesting mener datasenter som utvinner kryptovaluta har et svært høyt kraftforbruk og gir lav sysselsetting.

I prioritert rekkefølge ber Nordland fylkesting Regjeringen vurdere følgende under revisjon av den nasjonale datasenterstrategien:

  • På bakgrunn av den kraft- og sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i, bør Regjeringen vurdere et nasjonalt forbud mot datasenter som utvinner kryptovaluta.
  • Endre energiloven slik at kommunene kan prioritere tildeling av kapasitet i strømnettet ut ifra samfunnsmessige kriterier.

I påvente av et nasjonalt forbud, og eller om det vil være lovstridig

  • Stille krav til gjenvinning av overskuddsvarme
  • Særskilte støykrav for datasenter som utvinner kryptovaluta
  • Gjøre nødvendige lovendringer som styrker det lokale selvstyre, til å kunne forby/ regulere datasenter som utvinner kryptovaluta.