Cookie Consent by TermsFeed – Må satses med en gang - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

– Må satses med en gang

– Vi må våge å satse og handle nå med en gang, sier Beate Bø Nilsen, representant for Høyre i fylkestinget. Bakgrunnen for utspillet er at rundt 7000 unge under 30 år nå står utenfor arbeid, utdanning og opplæring i Nordland. 

Bilde av kvinne med briller, langt lyst hår og svart kjole. - Klikk for stort bildeBeate Bø Nilsen mener vi må handle nå, for å få bukt med ungt utenforskap. Trond Erlend Willassen

Nilsen viser til at utenforskap er en utfordring for Nordland, og at det ikke finnes noen enkel løsning på det komplekse problemet. 

– Vi mener at det må handles nå, og vi må ta i bruk løsninger som har fungert flere steder tidligere. I forslaget vårt om å etablere arbeids- og kvalifiseringsarena for ungdom vektlegges tidlig innsats. Slik kan vi fange opp ungdommene som står i fare for å falle utenfor, og gi dem den støtten de trenger for å komme på rett vei igjen. 

Verst for de unge selv

Nilsen peker også på behovet for tettere samarbeid på tvers av ulike sektorer for å møte utfordringen. Hun mener et nært samarbeid mellom videregående skoler, NAV, fagopplæringskontor, arbeidslivet og andre støttetjenester som PPT og Oppfølgingstjenesten må på plass. Da vil ungdommen få den nødvendige oppfølgingen og støtten som trengs for å lykkes, sier hun.

– 7000 unge i utenforskap i Nordland er 7000 for mange. Det er paradoksalt at så mange havner utenfor, samtidig som hver fjerde bedrift i Nordland rapporterer at de har alvorlige rekrutteringsproblemer. Samfunnet taper på det, men de som rammes hardest av utenforskapet er de unge selv. Den største velferden vi kan gi dem, er muligheten til å fullføre utdanningsløpet og lykkes.

Varige tiltak

Nilsen fremmer under fylkestinget denne uken et forslag om å etablere en arbeids- og kvalifiseringsarena for ungdom. 

– De gode erfaringene med etableringer av møteplasser og kvalifiseringsarenaer som har vært lagt til lokaler utenfor den ordinære skolen bør etterfølges av varige tilbud og spres ut til alle geografiske områder i Nordland. Videre vil forslaget sørge for å få på plass tidlig innsats, som vil bidra til å fange opp de ungdommene som står i fare for å falle utenfor, og gi dem best mulig støtte for å komme på riktig vei, avslutter Nilsen.