Cookie Consent by TermsFeed tenkeselv - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

No skal elevar bli gode på å «tenke sjæl»

Gruppe mennesker ved bygg - Klikk for stort bildeLærerane ved Bodin videregående skole som deltar i prosjektet. Hanne Gravrok

Ni lærarar i vidaregåande skule i Nordland har kritisk tenking på eigen timeplan. Gjennom prosjektet FULVIS skal dei lære elevane til å få eit kritisk blikk på sanninga og det dei blir underviste i. – Spennande, nyttig og ekstremt aktuelt, seier deltakar og lærar Pål Hernes Fiva.

Nyleg var det siste samling for dei ni lærarane frå Bodin vidaregåande skule som no er rusta til å ta lærdommen inn i klasseromma. Prosjektet er eit samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Nord universitet og Nordlandsforskning.

Har aldri vore meir aktuelt

Pål Hernes Fiva (40), meiner det aldri har vore viktigare å gjera elevane rusta for å «tenkja sjølv». 

– Verda blir stadig meir kompleks, og dagens unge blir utsette for frykteleg mange inntrykk, spesielt igjennom kunstig intelligens. Me treng at dømmekrafta og vurderingsevna til elevane blir styrkt i møte med ny kunnskap. Kritisk tenking er ikkje eit eige fag i skulen, men FULVIS-prosjektet skal sikra at dette blir teke vidare inn i alle fag i skulen, fortel Hernes Fiva.

​​Alle fag i den nye læreplanen har tverrfaglege tema​. Desse temaa er folkehelse og livsmeistring, berekraftig utvikling, demokrati og medborgarskap. ​

–​ ​Innanfor temaa er det viktig og naturleg å trekkja inn den kritiske tenkinga, både hos lærarar og elevar, seier Hernes Fiva.

Blottlegg seg i videoobservasjonar

Hernes Fiva fortel at deltakarane i FULVIS har filma seg sjølv i undervisningssituasjon i klasseromma og at dei har brukt videoobservasjonane som grunnlag saman med resten av prosjektgruppa for diskusjonar, refleksjon og meiningsutveksling.

– Å sjå seg sjølv på film i undervisningssituasjon er nyttig og har ein forskingsmessig verdi, seier Hernes Fiva.

Sjølv om lærarane trekte fram videoobservasjon som det mest verdifulle verktøyet i oppsummeringa av kurset, innrømmer enkelte at det har kosta å filma seg sjølv og visa dette fram.

– Å visa videoane av meg sjølv i undervisningssituasjon til resten av gruppa har vore skummelt, men det ligg mykje læring der. Det har gitt oss ein refleksjon av kva kritiske tenking er, kva det betyr i faga våre og korleis me kan bruka dette slik at det gagnar elevane, seier Ellen Stein (37).

Ho seier at det er nyttig og utviklande å ha eit forum med andre lærarar i FULVIS. Der kan ein dela didaktiske og faglege utfordringar. Stein er overtydd om at ho kjem til å få god bruk for verktøya og metodikken framover.

– No gler eg meg berre til å ta det endå eit steg vidare, det er no utviklinga verkeleg byrjar. 

Ellen Stein og Pål Hernes Fiva - Klikk for stort bildeEllen Stein og Pål Hernes Fiva Hanne Gravrok

Skal utrusta dei unge til å tenkja sjølv

Wenche Rønning er prodekan for forsking ved Fakultet for lærarutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet seier det har vore givande og erfaringsrike dagar saman med deltakarane i FULVIS. Prosjektet er ein pilot, og lærarane ved Bodin er først ute med å testa opplegget. 

Frå hausten 2023 vil FULVIS tilbydast ved Nord universitet som eit emne på masternivå som gir ti studiepoeng. 

– Det å utstyra barn og unge til kritisk tenking, er kanskje det viktigaste verktøyet me utstyrer dei med, seier Rønning, som håpar emnet vil takast av alle typa lærarar -  frå barnehagen og opp til vidaregåande skule etter kvart som emna blir tilgjengeleggjort.

–​ Dagens barn og unge er utsett for eit massivt press frå alle kantar, og me gir deltakarane i FULVIS verktøya dei treng for å ta kritisk tenking inn i skulen, seier Rønning om pilotprosjektet som er finansiert av forskingsrådet.​