Cookie Consent by TermsFeed million til Nordlandsruta - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordlandsruta får 1,1 millioner kroner

Østre Sauvatn / Sauvasshytta med Nordnorges høyeste fjell, Oksskolten i horisonten . - Klikk for stort bildeØstre Sauvatn / Sauvasshytta med Nordnorges høyeste fjell, Oksskolten i horisonten. Åshild Bjørnådal

- Nordlandsruta vil bety mye for friluftsliv, lokalt næringsliv, grenseløs ferdsel, og folkehelse. Arbeidet med Nordlandsruta har også styrket Nordland fylkeskommunes rolle som samfunnsutvikler og brobygger mellom ulike interesser, sier fylkesråd for kultur Christian Torset.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Nordlandsruta ble etablert i årene 1988 til 1992 og Nordland fylkeskommune ledet etableringsprosjektet. Nordlandsruta er en 650 km lang merket tursti som går langs grensen mellom Norge og Sverige fra Børgefjell i sør til Bjørnfjell i Nord. Den er delt i 43 etapper med overnattingsmuligheter mellom hver etappe. Nordlandsruta har en rekke innfallsporter som gjør at man kan gå en eller flere etapper av gangen. Ruta går gjennom tre nasjonalparker, Laponia verdensarvområde, sju reinbeitedistrikt, seks samebyer og gjennom en rekke naturreservat. 

Fylkesråd for kultur, Christian Torset - Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur, Christian Torset Susanne Forsland

Ny giv

I september 2020 startet Prosjekt Nordlandsruta 2020-2024. Målet er å gjøre Nordlandsruta til en internasjonalt kjent vandringsrute. og at Nordlandsruta skal øke den natur – og kulturbaserte verdiskapningen både innen friluftsliv og reiseliv - på en bærekraftig måte. Prosjekteier er Salten friluftsråd, men prosjektet skjer i samarbeid med 8 turlag/turistforeninger, NordNorsk Reiseliv, Statskog, Nordland fylkeskommune, Nordland nasjonalparksenter, Midtre-Nordland Nasjonalparkstyre og ni private overnattingsbedrifter i Nordland.  

Internasjonalt prosjekt

Prosjektarbeidet ble de to første årene finansiert av tilskudd på 2,2 millioner kroner fra Statskogordningen via Nordland fylkeskommune. Aktørene har doblet dette beløpet ved egne bidrag i form av lønn, tilskudd til konkrete enkelttiltak.  Salten friluftsråd har også tatt initiativ til Interreg-prosjektet «Vandring i Kulturlandskapet» der Nordlandsruta gjennom Helgeland er tema. Nå bevilger altså fylkesrådet i Nordland 1,1 millioner kroner for drift i ett år.

Turbok

Bilde av vandrere mot Sorjushyttene - Klikk for stort bildeBilde av vandrere mot Sorjushyttene. Bjørn-Are Melvik

Så langt i utviklingsprosjektet er det gjennomført følgende tiltak:

- Etablert kontakt med og møter med samtlige aktører både på norsk og svensk side, som samlet bidrar til at Nordlandsruta eksisterer; 106 frivillige, 8 turlag/turistforeninger, 10 reiselivsbedrifter og Laponia verdensarvområde

- Etablert www.nordlandsruta.no og sider på sosiale medier

- Skrevet og gitt ut Turbok Nordlandsruta (2 utgaver)

- Utarbeidet felles logo, felles merker for ruta, kart og annet informasjonsmateriell, registreringsordning for de som har gått deler eller hele samt ulike produkt for salg til inntekt for fremtidig drift.

- Startet dialog med reindriftsnæringa for å sikre at driften ikke forstyrres av bruken av ruta.

Kart over Nordlandsruta - Klikk for stort bildeKart over Nordlandsruta

Oppgradering av hytter

Følgende aktiviteter gjenstår i prosjektet:

- Plan for fysisk oppgradering av ruta, herunder nødvendig etablering av flere, miljøvennlige overnattingshytter. Dette søkes finansiert via spillemiddelordningen

- Markedsføring av ruta i Norge og i utlandet

- Utvikling av tjenestetilbud knyttet til ruta (transport, proviantering, søppelhandtering, lettsekk-etapper, guida etapper o.l )

- Utviklinger av tiltak som gjør Nordlandsruta til en «Grønn tur»

- Utvikling av 8 pakkeløsninger i samarbeid med frivillige og lokalt næringsliv

Arbeidet med Nordlandsruta skal etter prosjektslutt ivaretas av Polarsirkelen turlag.