Cookie Consent by TermsFeed Byggeprosses fra 2017 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nye Narvik vgs: - Byggeprosessen starter i 2027

–Byggingen av nye Narvik videregående skole er et viktig prosjekt for fylkesrådet. Vi vil sette fokus på innovative anskaffelser i prosessen og skal utrede muligheten for offentlig-privat samarbeid, sier Lise Henriette Rånes som er fylkesråd for utbygging og eiendom. 

Skyline med by, snøkledte fjell i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeNarvik Bjørn Forselv

Samlingen av de videregående skolene i Narvik til ett nytt skolebygg planlegges på Frydenlund. Med det blir dagens tre filialer, Oscarsborg, Frydenlund og Solhaugen til èn. Forstudiet og alternativanalyser om samlokalisering ble utført allerede i 2017.

Smilende dame foran rød vegg. Foto.. - Klikk for stort bildeFylkesråd for utbygging og eiendom Lise Rånes.

Pris og lønnsstigning har ført til at kostnadsoverslaget for den nye skolen har økt kraftig. I dag regner man med at byggingen av skolen samlet vil komme på om lag 1,6 milliarder kroner.

– Det skal utarbeides et areal- og funksjonsprogram basert på vedtatt tilbud og forventet elevtallsutvikling. Vi vil gjennomføre grundige utredninger for å se på om disponibelt tomteareal er hensiktsmessig for bygging av en fremtidsrettet skole. Vi forventer også at samlokaliseringen medfører besparelser på driften av skolen og dette skal dokumenteres i forprosjektet. Det er foreløpig avsatt midler til å starte videre prosjektutredning. Her vil vurdering av offentlig-privat samarbeid og innovative anskaffelser være en viktig del, sier Rånes som ser for seg en start på byggeprosessen i 2027.

Fylkesråd for utdanning i Nordland Joakim Sennesvik er overbevist om at den nye skolen kommer til å bli et stort løft både for Narvik og hele Ofoten.

Smilende mann foran en rød vegg. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning Joakim Sennesvik.

– En samling av skolene i byen i et nytt og moderne bygg, vil gi et bedre læringsmiljø både for elver og lærere. Jeg er også sikker på den nye skolen vil øke trivselen hos ansatte og ungdommer. Byggingen av ny skole i Narvik vil markere slutten på en prosess der fylkeskommunen over tid har investert i nye og oppdaterte skolebygg for elevene våre, det synes vi kan være stolt over, sier Sennesvik.