Cookie Consent by TermsFeed Nye Sulitjelma Gruver blir pilotprosjekt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nye Sulitjelma Gruver blir pilotprosjekt

Sandnes i Sulis Fauna KF Nordland fylkeskommune har valgt Nye Sulitjelma Gruver som pilot for å korte ned tiden det tar fra et gruveselskap melder fra om oppstart av drift og til alle tillatelser og konsesjoner er på plass. Arbeidet skjer i samarbeid med Fauske kommune og Nye Sulitjelma Gruver.

- En av de største utfordringene ved oppstart av ny gruve- eller mineraldrift, er plan- og konsesjonsprosesser. Disse kan ta lang tid, gjerne 15 år eller mer. I tillegg gjennomføres disse prosessene ofte tidsuavhengig av hverandre, fordi det «alltid» har vært slik. Dette ønsker Nordland fylkeskommune i et pilotprosjekt å gjøre noe med, sammen med Fauske kommune og Nye Sulitjelma Gruver, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Korte ned behandlingstid

Fylkesråd Linda Helen Haukland Nordland fylkeskommune har sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune i flere møter med næringsdepartementet og aktuelle direktorater foreslått at prosesser etter plan- og bygningsloven, forurensingsloven og mineralloven må koordineres bedre enn tilfellet er i dag.

- Vi har også bedt næringsdepartementet om å lage en Veileder for effektive og forutsigbare plan- og konsesjonsprosesser der det nedfelles hvordan tiltak og aktiviteter for en slik prosess kan gjennomføres.

 Vi mener at en plan- og konsesjonsprosess som vanligvis tar minst 15 år kan kortes ned med mange år, samtidig som de demokratiske spillereglene ivaretas, sier Haukland.

Oppstartsmøte

Et «myndighetsmøte» 15. april markerte starten på pilotprosjektet. Der deltok representanter fra Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning, i tillegg til Fauske kommune, Nye Sulitjelma Gruver og Nordland fylkeskommune. På møtet ble det diskutert hvordan man kan få en mer samordnet og helhetlig vurdering av tiltakets konsekvenser på tvers av sektorer.

Dra lasset sammen

- Vi ønsker at tiltakshaver ikke selv må «dra lasset» opp mot de enkelte sektormyndighetene, men får bistand i denne fasen. Det vil også føre til at det blir en mer samordnet og helhetlig vurdering av tiltakets konsekvenser på tvers av fagmyndighetene så tidlig som mulig. Dermed skaffer man seg en bedre oversikt over flest mulig problemstillinger slik at disse kan bli behandlet allerede i konsekvensutredningen som er en del av områderegulering og reguleringsplanen.

 

Fakta om Nye Sulithjelma Gruver:

Siden oppstart av Sulitjelma Aktiebolag i 1891 har det vært mer eller mindre sammenhengende drift på kobber i Sulitjelma. På begynnelsen av 1900-tallet var selskapet det nest største industriforetaket i Norge. Etter 100 års drift blir driften lagt ned i 1991.

I løpet av de siste årene har det blitt stadig større etterspørsel etter kobber for å kunne gjennomføre det grønne skiftet. Og det finnes ennå mye kobber igjen i fjellene i Sulitjelma. Dette har Nye Sulitjelma Gruver tenkt å gjøre noe med. Nye Sulitjelma Gruver, som har lokale eiere, jobber nå med ny gruvedrift i Sulis. Målet er å komme i drift i løpet av noen år når alle tillatelser er gitt.