Cookie Consent by TermsFeed Planlegger energi-hub i Bodø havn - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Planlegger energi-hub i Bodø havn

Mann står ved siden av ladestasjon i Bodø havn - Klikk for stort bildeFylkesråd Christian Torset vil ha energi-hub i Bodø havn. Thor-Wiggo Skille

Nordland fylkeskommune gir 800 000 kroner til Fjuel Bodø. Det kommunalt eide selskapet skal utrede lademuligheter for sjø- og tungtransport i Bodø havn.

Det er økt etterspørsel etter lademuligheter for sjø- og tungtransport. Nå planlegger Fjuel Bodø å bygge en energihub i Bodø Havn for å komme den grønne omstillingen i møte.

Vi ønsker at Bodø havn utvikles til et knutepunkt for lading, energideling og lagring av energi, forteller fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset som begrunnelse for den tildeling av 800 000 kroner, halvdelen av kostnaden med utredningen.

Krever energistyring

Smarte styringssystemer skal fordele forbruk og effekttopper mellom ulike interessenter gjennom døgnet.

Dette vil avlaste kraftnettet og bidra til forsyningssikkerhet for de store aktivitetene i Bodø havn. Det handler om å lage et effektivt grønt energisystem for godstransport både til sjøs, på jernbane og på vei, forklarer Torset.

Masterplan for Energi

Fjuel Bodø AS vil gjennom prosjektet Masterplan for Energi utvikle Bodø Havn som fremtidsrettet energiknutepunkt. Masterplanen skal være et verktøy som viser en tenkt rekkefølge på energikonseptene.

Dette trenger man både for å gjøre investeringsanalyser, investeringer og utbygging i rett rekkefølge. Vi må ikke havne i en situasjon der infrastrukturen setter en stopper for en grønn utvikling som vi alle ønsker, påpeker Torset.

Gods og persontransport

Fylkesråd Torset sier at overgangen til nullutslipps transport er komplekst. Det handler som nevnt både om å fordele belastningene i strømnettet, men også om å kartlegge alle aktørene som vil være avhengig av tilgang på energi.

Planen skal bidra til kutt i klimagassutslipp fra aktører i Bodø Havn, samt øke kompetanse for framtidige kutt.

Fjuel Bodø

Fjuel Bodø AS ble etablert våren 2021, og er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø Energi AS (51%) og Bodø Havn KF (49%). Fjuel Bodø AS drifter i dag fem landstrømanlegg. 

Men i tillegg planlegges det flere energikrevende prosjekter i området frem mot 2030. Allerede i dag peker de ulike aktørene i havna på utfordringer med nettkapasitet, manglende insentiver og reguleringer. Det er blant annet nødvendig kompetanse og usikkerhet rundt tekniske løsninger som kan løses i Masterplan Energi, avslutter fylkesråd Christian Torset.