Cookie Consent by TermsFeed -Så langt fra broilere som det går an å være - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

-Så langt fra broilere som det går an å være

Trekker ned gjennomsnittsalderen i fylkestinget, Simon Johnsen og Kassandra Petsa. Trond-Erlend Willassen Når fylkestinget settes førstkommende mandag, er Kassandra Petsa (26) og Simon Johnsen (25) blant de yngste deltakere. Men de misliker sterkt betegnelsen politisk broiler som en del unge politikere får klistret på seg i kommentarfeltene når de stikker hodet frem.

- Selvsagt er masse yrkeserfaring bra i politikken, men det skal ikke være et krav for å få være politisk aktiv. Sånne negative merkelapper er bare tull. Vi trenger politisk engasjement blant unge, ikke å skremme ungdommen bort, sier Kassandra Petsa, som er representant for Frp i Fauske kommunestyre og i Nordland fylkesting.

Selv er hun langt fra å få et broiler-stempel: Tross sin lave alder er hun utdannet lektor og jobber som lærer ved Straumen skole. Og før det har hun jobbet på eldrehjem, vært vaskehjelp, telefonselger, servitør, og jobbet på voksenopplæringen med voksne innvandre.

Politikerkollega Simon Johnsen har en like imponerende erfaring. Han har jobbet som flyvert, telefonselger, ansatt i butikk, hotell-og restaurant og vært avis-selger og i Forsvaret. Nå studerer han juss i Oslo og pendler mellom Nordland og hjemplassen i Lofoten.

- Skal du være karrierepolitiker må du virkelig ha både hodet og hjertet med deg, og det er i tillegg mange tilfeldigheter som spiller inn. Så det er ingen walk in the park. Jeg har respekt for de som satser 100 prosent på politikken om de er unge eller gamle, legger Simon til.

Godt miljø blant politikerne

Både Kassandra og Simon fremhever at det er et veldig bra miljø og god stemning blant politikerne på fylkestinget, og spesielt blant de unge,

-Det er oftere å se at unge politikere sitter og lunsjer ved samme bord enn de eldre. Jeg tror vi ungfolene har litt færre motforestillinger å være sammen, selv om vi kan være rykende uenig og bruke til dels harde ord inne i møtesalen, mener Kassandra.

Tørr der andre nøler

Kassandra og Simon tror at det å ikke ha så mye bagasje med seg i politikken faktisk kan føre til mye bra.

- Mange av de erfarne politikerne har erfaringer og historier med seg fra sitt virke, som kanskje former deres måte å tenke på, eksempelvis i forhold til politiske motstandere. Vi har ikke de samme erfaringene, og det tror jeg noen ganger kan være bra. Noen rutinerte kan bli fartsblind. Vi kan se på ting på nye måter og være litt uredde. Det tror jeg det kan bli mye godt samarbeid av over partigrensene – og mye god politikk, sier Simon.

Savner å møtes fysisk

Også denne gangen blir fylkestinget arrangert som et Teamsmøte, som det fjerde fylkestinget på kort tid. Begge politikerne ser fram til normale møter, der alle er til stede fysisk.

- Jeg synes ikke fylkestingsmøtene på Teams er fullt så engasjerende som de fysiske møtene, hvor man får gå på talerstolen, fremme sitt budskap og se folk i øynene. Jeg tror vi kan få til bedre politikk når vi møtes fysisk, sier Kassandra.

Simon er enig, men tror kanskje den digitale møteformen kan passe enkelte vel så bra som fysisk møte.-Det blir muligens lettere for noen å ta ordet når man sitter bak en skjerm, enn om man fysisk måtte ta turen opp på talerstolen. Folk er forskjellige og bra er det. Jeg synes også vi har fått bra dreis på Teams-tingene våre – debattene er blitt ganske så gode. Uansett håper jeg at neste møte blir normalt, jeg savner å treffe politikerkollegene mine igjen.

Først politiker - så ung

Leknesværingen skal en periode fremover bekle rollen som fylkesordfører, fordi Kari Anne Bøkestad Andreassen skal representere Nordland på Stortinget. Han er den yngste fylkesvaraordføreren i Nordland gjennom tidene.

-Jeg er litt overrasket over at så mange bemerker dette med alderen min. For mer er det slik at jeg først og fremt er en samfunnsengasjert borger og politiker. At alderen stadig trekkes fram blir litt unaturlig. Men jeg klager ikke altså, kanskje kan folk som meg og Kassandra inspirere flere unge til å gå inn i politikken.

Kunst, korona og storby

Selv om sakslista på dette fylkestinget ikke er veldig lang, trekker Simon fram flere viktige saker. En av disse er høringen til NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle. En annen er saken om fremtidig drift av Nordland kunst og filmskole. Ellers ser Simon fra til redegjørelsene om Korona og Bodø 2024, samt flere spennende spørsmål og interpellasjoner fra fylkestingets medlemmer.

Kassandra Petsa framhever spesielt saken om kunst- og filmhøgskolen i Nordland, som hun er saksordfører for i utdanningskomiteen.

- Det har lenge sett veldig mørkt ut for skolens fremtid, på tross av at det har vært jobbet veldig godt med saken fra mange hold. Men nå ser det ut til å være en helomvending, både Universitetet i Tromsø og NTNU viser nå stor interesse for å overta driften av skolen. Det er kjempepositivt, og vi i FrP tillater oss å ta litt av æren for dette. Helomvendingen skjedde etter at vår stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar, i samarbeid med FrPere i Lofoten fremmet et representantforslag om saken, som understreket at det må komme penger fra staten ved en eventuell overtakelse. Det er helst supert at vi i FrP på denne måten kan ha bidratt til en finne en god løsning for skolen, selv om vi ikke skal ta all æren selv, avslutter hun.