Cookie Consent by TermsFeed biogass på Sømna - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Sømna får gass-drahjelp

Vik sentrum i Sømna kommune. - Klikk for stort bildeVik sentrum i Sømna kommune. Sømna kommune.

- Sømna kommune har som målsetting å legge til rette for etablering av en biogassfabrikk. Dette vil fylkesrådet bidra til å realisere! Derfor bevilger rådet 8,5 millioner kroner for utvikling av Slyngemyra industriområde hvor fabrikken skal stå, sier fylkesråd for næring, Linda Helen Haukland.

Arbeidet med å starte en biogassfabrikk startet i 2019 som et samarbeid mellom landbruksnæringa og Sømna kommune. Det ble gjennomført en mulighetsstudie og videre et forprosjekt som konkluderte med at det var grunnlag for en større etablering av en biogassfabrikk i Sømna kommune.  Sømnabøndene har gått sammen og etablert stiftet Sømna biogass eiendom (SBE) . Etablering av et biogassanlegget skal benytte seg av husdyrgjødsel og avfall fra havbruksnæringen til produksjon av flytende CO2.

Fylkesrådsleder Remi Solberg og fylkesråd for næring Linda Helen Haukland. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Remi Solberg og fylkesråd for næring Linda Helen Haukland. Thor-Wiggo Skille

- Lønnsom kraftproduksjon vil være et godt bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling lokalt og i Nordland fylke. I tillegg til å etablere biogassanlegg etableres det også areal for å gi rom til sekundæretableringer av virksomheter som kan gjøre nytte av for eksempel spillvarme fra biogassproduksjonen, sier en begeistret fylkesrådsleder Remi Solberg.

Pengene bevilges fra virkemiddelordningen «Tilskudd til kommunal infrastruktur» der kan fylkeskommunen kan gi tilskudd til kommunale næringsrettede fysiske investeringer, blant annet opparbeiding og tilrettelegging av næringsareal.

Ordfører i Sømna Hans Gunnar Holand, berømmer det gode samarbeidet med fylkesråd Linda Helen Haukland.

 - Det er fantastisk av kommunen og fylkeskommunen på denne måten kan samarbeide for å legge til rette for å få en biogassfabrikk på landbrukets premisser i Sømna, Nord Norges mest husdyrtette region.  På denne måten er det sikret et lokalt eierskap, lokal verdiskapning og lokal knoppskyting. Ved å bruke lokalt råstoff fra landbruks- og havbruksnæringen vil kommunen kutte store CO2-ustlipp. Vi ser for oss at dagens transportører i området skal kunne bruke biogassen på sine framkomstmidler, noe som vil forsterke de positive CO2 effektene. I tillegg vil restproduktet i gassproduksjonen kunne brukes som gjødsel i landbruket, og dermed redusere behøvet for bruk av kunstgjødsel, sier en meget glad ordfører.